Relacja z VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich w Jarocinie

Dnia 8 grudnia 2012r. Ośrodek Kuratorski w Jarocinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Wsparciai Rozwoju Rodziny ,,Familia,, w Jarocinie było organizatorem VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Partnerem imprezy było Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Pan Minister w piśmie skierowanym do organizatorów uznał turniej za najciekawsze przedsięwzięcie w Polsce skierowane do uczestników Ośrodków Kuratorskich w Polsce. W tegorocznym Turnieju brało udział 12 drużyn: ze Stargardu Szczecińskiego, Skierniewic, Wałbrzycha, Wielunia, Wągrowca, Łodzi, Siemianowic Śląskich, cztery Ośrodki Kuratorskie z Poznania oraz Jarocina. Gośćmi honorowymi Turnieju byli: Burmistrz Jarocina Pan Mikołaj Kostka, Prezesi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Pan Wojciech Mroczkowski oraz Pan Witold Czubak oraz Prezes Sądu Rejonowegow Jarocinie Pan Maciej Gruchalski. Prezesi Wielkopolskiego Stowarzyszenia przekazali kadrze ośrodka podziękowanie za zaangażowanie w prace, uznanie za organizacje turnieju.
Burmistrz Jarocina wsparł nasza inicjatywę, objął również patronatem, dla wszystkich drużyn ufundował nagrody.

Wyniki:

I miejsce Ośrodek Kuratorski w Skierniewicach

II miejsce Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu

III miejsce Ośrodek Kuratorski w Wieluniu

Turniej , który swoje początki miał 6 lat temu miał za swój cel zintegrować Ośrodki Kuratorskie w Polsce i cel ten został osiągnięty. Z roku na rok przybywa uczestników, a wiele drużyn co roku do nas wraca.

Joanna Wasielewska

Kierownik ZKSS Sr w Jarocinie.

Dodaj komentarz