Unieście 2013

RAMOWY PROGRAM

w czasie szkolenia organizowanego przez WSKS w Unieście k/Mielna w dniach 15 17 maja 2013r.


Warsztat pracy kuratora sądowego w obliczu obowiązujących przepisów prawa.

Dzień I – 15 maja 2013 roku

do godz. 12.30

przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

13.00 – 14.00 obiad

14.15 – 14.30 Otwarcie szkolenia i powitanie gości

Prezes zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski

14.30 – 15.45 Wykład inauguracyjny „Propozycje zmian w procedurze karnej”

SSA Henryk Komisarski,

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu

16.00 – 18.00 Walne Zgromadzenie WSKS

19.30 uroczysta kolacja.

 

Dzień II – 16 maja 2013 roku

8.30 – 9.30 śniadanie

Sesja 1

10.00 – 11:45 „Funkcjonowanie i obecny stan kurateli sądowej w Polsce”.

Henryk Pawlaczyk

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów,

11:45 – 13:30 Panel dyskusyjny

„Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Udział kuratora rodzinnego w w/w czynnościach na podstawie art. 5986 – 59812 Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.)

Henryk Pawlaczyk

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Witold Czubak

Kierownik ZKSS ds. rodzinnych i nieletnich przy SR w Ostrowie Wlkp.

14.00 – 15.00 obiad

Sesja 2

15.00 – 17.30 „Praca kuratorów zawodowych w Wielkiej Brytanii – OASys i SARA narzędzia diagnostyczne. Programy terapeutyczne dla skazanych (Group Programmes Unit), zwłaszcza tych za przestępstwa seksualne”.

Justyna Karolak

Starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Elblągu

19.30 kolacja.

 

Dzień III – 17 maja 2013 r.

8.30 – 9.30 śniadanie

Sesja 1

10.00 – 11.30 „Uprawnienia i obowiązki kuratora sądowego w świetle Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku ( Dz.U. z 11.marca 2013 r., poz. 335)
w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych.

SSO Piotr Hejduk

Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu

11.30 – 12.00 Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

  1. Michał Szykut

            Kierownik ZKSS przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

12.00 – 12.15 Zakończenie szkolenia.

Prezes zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski

 

Dodaj komentarz