Unieście 2013 – Relacja

W dniach 15-17 maja mieliśmy okazję spotkać się na kolejnym zjeździe szkoleniowym połączonym z Walnym Zebraniem Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie naszym gościem w Unieściu był Sędzia Piotr Hejduk, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu, a po raz pierwszy zaszczycił nas swoją obecnością Sędzia Henryk Komisarski, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. I to właśnie on wygłosił wykład inauguracyjny pt. Propozycje zmian w procedurze karnej. Prezes Henryk Komisarski uczestniczyw procesie legislacyjnym dotyczącym zmian w Kodeksie Postępowania Karnego dlatego też niejakoz pierwszej ręki mieliśmy możliwość uzyskania informacji na temat kierunków proponowanych zmian.

Ograniczone ramy czasowe wykładu, zresztą i tak nieco naciągnięte, z pewnością nie pozwoliły Prezesowi Henrykowi Komisarskiemu na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, były natomiast ku temu okazje w długich dyskusjach kuluarowych. Tradycyjnie w niezmiernie ciekawy sposób swój wykład przedstawił także Sędzia Piotr Hejduk, który od lat jest stałym bywalcem naszych szkoleń. Tym razem mówił on o uprawnieniach i obowiązkach kuratora sądowego w sprawach karnych wykonawczych w świetle Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. Ze względów osobistych nie dotarł do Unieścia Kurator Henryk Pawlaczyk, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów. Miał on wygłosić wykład na temat funkcjonowania i obecnego stanu kurateli sądowej w Polsce. Miał też wziąć udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym udziału kuratora w odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Pod nieobecność Przewodniczącego KRK dyskusję poprowadził Kurator Witold Czubak, Kierownik ZKSS ds. Rodzinnych przy SR w Ostrowie Wielkopolskim. Zgłaszane przez Koleżanki i Kolegów problemy stały się kanwą do określenia propozycji zmian legislacyjnych dotyczących art. 598 kpc. Wprawdzie podczas tegorocznego szkolenia nie mieliśmy gości z zagranicy, ale o pracy kuratorów zawodowych w Wielkiej Brytanii opowiedziała Kurator Justyna Karolak z ZKSS przy SR w Elblągu przedstawiając stosowane w tamtym kraju programy terapeutyczne dla skazanych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na tle seksualnym.

Jednym z ważniejszych punktów naszego spotkania było Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Sprawozdanie z rocznej działalności stowarzyszenia przedstawił prezes Wojciech Mroczkowski zwracając uwagę na udział naszych członków w różnych projektach dotyczących probacji, a także wychowania młodzieży. Podkreślił też, że WSKS staje się poważnym partnerem dla różnych jednostek Wymiaru Sprawiedliwości. Podczas jawnego głosowania Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi WSKS.

Oprócz uczestnictwa w wykładach i zgromadzeniu, tradycyjnie mieliśmy okazję do spotkań i rozmów na co w trakcie całego roku nie mamy wiele możliwości, była również okazja do zabawy, którą umilał duet Breakfast Brothers. Wspaniała pogoda pozwoliła też na wieczorne plażowanie i wypuszczenie lampionów szczęścia. Pierwsze zwiastuny lata zachęciły nawet kilku śmiałków do kąpieli w morzu, a niektórzy korzystając z takiej możliwości przedłużyli sobie pobyt w słonecznym Unieściu do końca weekendu. Mając nadzieję, że miło spędziliście ten czas ufamy, że wszyscy spotkamy się tam już za rok.

Fot. Paweł Woźny

Dodaj komentarz