Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt: Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej, WWSSE w Środzie Wielkopolskiej 23 24 maja 2013 r.

Z inicjatywy WWSSE w Środzie Wielkopolskiej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w naszym kraju oraz uczelniami z zagranicy,a takżewe współpracy zWSKS, w dniach 23 24 maja 2013 roku, zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową pod tytułem: Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. W czasie konferencji, w wystąpieniach znakomitych gości, poruszono zagadnienia związane z profilaktyką, resocjalizacją, a także z readaptacją społeczną, które to stanowią integralną część pracy kuratorów sądowych, osób pracujących w zakładach karnych i poprawczych. Tych wszystkich, którzy zajmują się pomocą, wsparciem i ratownictwem społecznym. Z racji bardzo intensywnego programu konferencji, chciałybyśmy wymienić, naszym zdaniem, najciekawsze konferencyjne wystąpienia.

Po przywitaniu przez rektora WWSSE w Środzie Wielkopolskiej doc. dr Przemysława Frąckowiaka wszystkich uczestników konferencji, swoje wystąpienie rozpoczął pierwszy referent prof. dr hab. Zbyszko Melosik. W swoim referacie przedstawił obraz otaczającego nas świata konsumpcji. W opinii Profesora, współczesny świat odchodzi od tradycyjnych wartości, każdy może być każdym, zwiększa się zatem anonimowość i samotność młodych ludzi, zaś osobowość człowieka, kreowana jest przede wszystkim pod kątem przygotowania go do korzystania z supermarketu uciech.

Następnym tematem, którym stanowił treść wystąpienia prof. dr hab. Dzierzymir Jankowskiego, było środowisko subiektywne i jego współkreowanie przez jednostkę.

Pani dr Jolanta Spętana w swoim referacie, wskazywała na dylematy egzystencjalne bliskie osobom korzystającym z pomocy i wsparcia.

Wystąpienie doc. dr Przemysława Frąckowiaka na temat standardów oceny procesu resocjalizacji nieletnich w warunkach zakładu poprawczego, odnosiło się bezpośrednio do tematu konferencji. Referent zidentyfikował główne problemy związane z koncepcja oceny postępów resocjalizacji.

Prezes WSKS Wojciech Mroczkowski w swoim wystąpieniu wskazał na bliskie związki pomiędzy działaniem kuratora, a humanistycznym obrazem jednostki. Prelegent sprzeciwiał się jednocześnie, ewentualnej perspektywie ujednoliconej oceny efektów pracy kuratorów sądowych. Zwracając uwagę na słabości i ograniczenia tej koncepcji.

Po wielu interesujących prezentacjach i referatach, każdy mógł uczestniczyć w jednym z III paneli tematycznych. Każdy z panel, odnosił się bezpośrednio do tematu konferencji, oferując możliwości zapoznania się z wystąpieniami prelegentów oraz aktywnej wymiany poglądów w czasie dyskusji.

Drugiego dnia w konferencje uczestniczył Stanisław Chmielewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który po wysłuchaniu części wystąpień, odniósł się do rozważanych w ministerstwie projektów nowych przepisów oraz co szczególnie ważne, gratulował organizatorom udanego przedsięwzięcia.

Uczestnictwo w konferencji było dla nas ważnym doświadczeniem, tym bardziej, że rok wcześniej byłyśmy na WWSSE w Środzie Wielkopolskiej na bardzo interesującym seminarium naukowym i bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa tak udanie się rozwija.

Dodaj komentarz