I Festiwal Wychowanie Przez Teatr

Zaczarujmy codzienność w bożonarodzeniowy blask

Dnia 05.12.2013 r na zaproszenie II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich wSzamotułach miałam przyjemność uczestniczyć w I Festiwalu Wychowanie przez teatr. Nie ukrywam, że początkowo z dystansem odniosłam się do tej inwencji twórczej. Byłam mile zaskoczona, tym co zobaczyłam. Zarówno w kuluarach jak i na sali widowiskowej panowała wspaniała atmosfera przepełniona radością izapachem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Na widowni zasiedli dostojni goście; m.in. Burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek, Burmistrz Sierakowa Witold Maciołek, Burmistrz Ostroroga Roman Napierała, Kazimierz Michalak reprezentujący Starostę Powiatu Szamotulskiego, Irena Szostak Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, komisarz Maciej Pural Naczelnik Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu, Piotr Michalak Dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury, Wojciech Mroczkowski Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Aktorami były dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą, placówek opiekuńczych, które dzięki teatrowi uwierzyły w swoje możliwości, wyzwoliły drzemiący potencjał pozytywnej energii. Przez chwilę byli prawdziwymi aktorami oklaskiwanymi przez widzów, kimś ważnym, którym teatr pozwolił odnaleźć własną drogę i odkryć w sobie coś, co jest głęboko ukryte: poczucie własnej wartości.

Idea zorganizowania Festiwalu zrodziła się wśród kuratorów rodzinnych Sądu Rejonowego w Szamotułach: Kierowniczki Zespołu Agnieszki Nowaczyk oraz kuratorów Justyny Klinge, Iwony Januszak. Wymienione kuratorki zaangażowały się w pracach świetlicy środowiskowej „Anioły” w Szamotułach oraz świetlicy opiekuńczo wychowawczej „Świetliki” w Sierakowie reprezentowanej przez kuratora Iwonę Pawlicką. Pracując z dziećmi i młodzieżą z „trudnych wychowawczo środowisk” bardzo szybko przekonały się, że tylko twórcza resocjalizacja przynosi znacznie lepsze efekty wychowawcze niż metody nakazu i zakazu. Zajęcia teatralne wyzwalały w podopiecznych ogromny potencjał energii. Po przykrych doświadczeniach życiowych, uwierzyli w to, że mogą zmienić swoje życie i pożytecznie spędzić czas. Poprzez teatr uczyli się pracy w zespole, poszerzali swoje horyzonty, kształtowali nawyki kulturalnego zachowania i właściwego stosunku do nauki.

W ciągu dwóch lat działalności Świetlicy Środowiskowej Anioły w Szamotułach, wychowankowie pod kierownictwem opiekunów przygotowali kilka spektakli opowiadających o trudnej młodzieży, o spojrzeniu na świat nie zawsze kolorowy, o szukaniu właściwej drogi w życiu („Trzy” 2011), o magii Świąt Bożego Narodzenia („Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków w wersji świątecznej”- 2011), o przemocy („Sprawiedliwość”- 2012).

Po dwóch latach działalności przyszedł czas na konfrontacje i innymi podobnymi grupami artystycznymi. Stąd wziął się pomysł na zorganizowanie festiwalu. Jego organizacją zajęli się kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Szamotułach wraz z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury. Jako hasło przewodnie wybrano „Zaczarujmy codzienność w bożonarodzeniowy blask”. Patronat nad imprezą objął Uniwersytet im. A.Mickiewicza-Wydział Studiów Edukacyjnych- Zakład Resocjalizacji w Poznaniu przy współpracy z Wielkopolską Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz Fundacją „Odnaleziona Bajka”.

W pokazach konkursowych zaprezentowało się pięć Zespołów:

Zespół „Anioły” ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły” w Szamotułach przedstawił inscenizację pt „Wigiliandia” wg scenariusza Agnieszki Nowaczyk. Przedstawienie reżyserowały i otoczyły opieką artystyczną Agnieszka Nowaczyk, Justyna Klinge, Iwona Januszak oraz Magdalena Burdajewicz i Alicja Kałużyńska

Zespół „Świetliki” ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Świetliki” w Sierakowie zaprezentował przedstawienie pt „Opowieść nie do końca wigilijna” wg scenariusza Iwony Pawlickiej w reżyserii i pod opieką artystyczną Iwony Pawlickiej i Katarzyny Paluszak

Zespół „Ambitny Team” działający przy Domu Dziecka „Rodzina Maryi” Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „NEGEB” w Szamotułach wystąpił z przedstawieniem zatytułowanym „Prezent” wg scenariusza Doroty Błaszczyk w reżyserii siostry Kamili Kondej

Grupa Teatralna „Banda Korczaka” ze Świetlicy Środowiskowej przy Gimnazjum w Strykowie wystąpiła z przedstawieniem pt „Opowieść świąteczna” wg scenariusza Marty Kubzdela w reżyserii Romualdy Busalewicz.

Grupa „BOA” czyli Bardzo Oporni Amatorzy z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto przedstawili widowisko pt „Boże Narodzenie-Nowe Narodzenie” wg scenariusza i reżyserii Pauliny Michalskiej

Zespół „Jeden Kierunek” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach przedstawił inscenizację pt „Szczęście” na podstawie scenariusza Anny Więckowskiej w reżyserii siostry Joanny Szewczyk.

W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich Zespół Muzyczny NAME działający przy Szamotulskim Ośrodku Kultury.

Po okolicznościowych przemówieniach rozpoczął się przegląd zespołów i grup teatralnych. Uczestnicy rywalizowali o statuetkę „Otwartej Dłoni” symbolizującej otwartość na potrzeby innych ludzi.

Drewnianą statuetkę wykonał rzeźbiarz Eugeniusz Tacik.

Wszystkie inscenizacje miały charakter profilaktyczno-edukacyjny. Dotyczyły problemów życia codziennego z jakim borykają się dzieci i młodzież: przemoc fizyczna i psychiczna, brak zrozumienia, osamotnienie, narkotyzowanie i branie innych modnych używek, życie w wirtualnym, wyimaginowanym świecie.

Przedstawienia wywoływały wiele wzruszeń i pozytywnych emocji.

Na zakończenie przeglądu wystąpił Zespół Dwa Pi Er.

Jury pod przewodnictwem Radosława Kossakowskiego – Kuratora rodzinnego Sądu Rejonowego w Gnieźnie miało bardzo trudne zadanie. Po długiej naradzie ogłoszono wyniki.

Pierwsze miejsce i Statuetkę Otwartej Dłoni otrzymał Zespół „Ambitny Team” działający przy Domu Dziecka „Rodzina Maryi” w Szamotułach za widowisko „Prezent” wg scenariusza Doroty Błaszczyk w reżyserii siostry Kamili Kondej.

Organizatorzy zadbali o to aby wszyscy uczestnicy Festiwalu „Wychowanie przez teatr” otrzymali upominki ufundowane przez Ośrodek Kultury w Szamotułach.

Nie zapomniano również o poczęstunku dla uczestników Festiwalu, który zasponsorowali: Roman Pabich właściciel Piekarni i cukierni w Szamotułach oraz Państwo Maria i Mateusz Nadolni właściciele Hurtowni Spożywczej i Sklepów Wielobranżowych.

Jak napisano w zaproszeniu, był to „….jeden z tych dni, w którym coś się zaczyna, gdy zdaje się nam, że możemy sięgnąć gwiazd…”

Ewa Woźna-Płusa

Dodaj komentarz