Relacja z VII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich

Jak co roku Jarocin gościł u siebie młodzież z Ośrodków Kuratorskich z całej Polski. Dnia 16.11.br. odbył się bowiem VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Gospodarzem imprezy był Ośrodek Kuratorski w Jarocinie, współorganizatorem Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz Stowarzyszenie ,,Familia,, w Jarocinie. Organizację wsparły również władze samorządowe. Na otwarciu Turnieju obecni byli Burmistrzowie Jarocina oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie. Miejscowa Jednostka Wojskowa przygotowała poczęstunek- tradycyjną grochówkę wojskową.

W Turnieju udział wzięły Ośrodki Kuratorskie z Poznania / OK nr 1, OK. nr 2, OK nr 3 oraz OK ,,Pod Serduszkiem,,/, z Wągrowca, z Piły, ze Skierniewic, z Wałbrzycha / OK. n1, OK nr 5/, z Kędzierzyna – Koźle, z Siemianowic Śląskich, z Jarocina. Łącznie 130 uczestników.

Założenia organizatorów z przed kilku lat zostały osiągnięte. Turniej integruje Ośrodki. Znaczna część uczestników odwiedza nas co roku, młodzież wraca do nas z radością. Wychowawcy mają możliwość wymiany doświadczeń, służą wzajemnym wsparciem. Opiekunowie drużyn to w większości wspaniali kuratorzy, zaangażowani w pracę z młodzieżą. To osoby, dla których pokonanie często wielu kilometrów, by być z nami nie zniechęca. Dziękuję im za to.

Wyniki rozgrywek:

1.Ośrodek Kuratorski w Jarocinie

2.Ośrodek Kuratorski w Skierniewicach

3.Ośrodek Kuratorski w Wałbrzychu / OK. nr 1 i OK. nr 5/

Dziękuję Zarządowi WSKS za ufundowanie piłek a przede wszystkim za obecność. Kuratorom zawodowym i społecznym I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Jarocinie z pomoc w organizacji, za poświęcony czas i troskę, by jak najlepiej ugościć uczestników imprezy.

Joanna Wasielewska

Dodaj komentarz