I Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Toruniu – Sprawozdanie

W dniach 27-28 marca 2014 r. w gościnnych murach Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności.

Seminarium zgromadziło wielu przedstawicieli ośrodków akademickich z kraju jak i również z zagranicy. W toku seminarium przedstawiane koncepcje naukowe były weryfikowane przez praktyków zajmujących się na co dzień resocjalizację i probacją. Dlatego też wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli: sędziów, kuratorów oraz pracowników służby więziennej, zakładów poprawczych, organizacji pozarządowych i reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przedstawicieli brytyjskiej probacji i Krajowej Rady Kuratorów.

Zaproszeni goście z Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w osobach Jan Hannant, Sarah Mainwaring oraz Roberto Cotterell zapoznali zebranych uczestników z Transformacją probacji w Zjednoczonym Królestwie. Jak również przedstawiono główne założenia realizowanego wspólnie polsko – brytyjskiego projektu badawczego – Perspektywa wykorzystywania wsparcia z Funduszy Europejskich.

Natomiast prelegenci z polskich ośrodków naukowych i instytucji zajmujących się resocjalizacją dostarczyli zabranym wielu ciekawych spostrzeżeń związanych z polską resocjalizacją i podejmowanymi próbami zmian w tym zakresie.

Wymianę opinii poprzedziło spotkanie zorganizowane w dniu 27 marca 2014 r. nt. „Komparatystycznych perspektyw koncepcji przekształceń probacji”.

Seminarium z racji ciekawej formuły i kameralnego charakteru stanowiło znakomite forum do gorących dyskusji i wymiany poglądów.

Spotkania i wymiana poglądów niewątpliwie przyczynią się do zacieśnienia współpracy różnych ośrodków naukowych w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla dobra polskiej probacji i resocjalizacji.

Pogłębiona refleksja nad poruszanymi problemami podczas seminarium jest niezwykle potrzebna, a wspólne wypracowanie dobrych rozwiązań przyczyni się do kształtowania nowej myśli „Resocjalizacji” – która ma być prawdziwą „Drogą do wolności”.

Organizatorom dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak szerokim przedsięwzięciu na polu nauki i praktyki jakim jest RESOCJALIZACJA i życzymy dalszych sukcesów.

https://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/ – zakładka galeria.

Dodaj komentarz