Unieście 2014

RAMOWY PROGRAM

szkolenia organizowanego przez WSKS w Unieściu k/Mielna

w dniach 14 16 maja 2014 r.

Współczesne zadania i wyzwania kurateli sądowej w Polsce

Obchody 15 lecia istnienia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Dzień I 14 maja 2014 roku

do godz. 12.30 przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

13.00 14.00 obiad

14.15 14.30 Otwarcie szkolenia i powitanie gości

Prezes zarządu WSKS Wojciech Mroczkowski

14.30 15.45 Wykład inauguracyjny Współczesna kuratela sądowa w społeczeństwie obywatelskim

Pan Henryk Pawlaczyk

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

16.00 – 18.00 Walne Zgromadzenie WSKS

19.30 Uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej związanej z 15 – leciem istnienia WSKS.

Pani Ewa Woźna – Płusa – Kurator Specjalista Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Pani Justyna Karolak – Starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Elblągu

20.00 Uroczysta kolacja.

Dzień II – 15 maja 2014 roku

8.30 – 9.30 śniadanie

Sesja 1

10.00 – 10.45 „ Prawo a pedagogika. Dwie wizje resocjalizacji”.

prof. dr hab. Marek Konopczyński

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogium w Warszawie

10.45 – 11.30 „ Współpraca Dyrektorów Sądów z Kuratorską Służbą Sądową w zakresie planowania i wydatkowania środków finansowych”.

Pani Małgorzata Mrówczyńska

Dyrektor Sądu Apelacyjnego

w Poznaniu

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.30 „ Znaczenie proaktywności i odpowiedzialności w perspektywie pracy probacyjnej kuratorów sądowych”.

dr Paweł Popek

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – Instytut Pedagogiki.

12.30 – 13.15 „ Ministerialne propozycje zmian przepisów prawa karnego związane z pracą kuratorów sądowych ds. dorosłych”

SSO Piotr Hejduk

Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu

13.30 – 14.30 obiad

Sesja 2

14.45 – 15.30 „ Wybrane metody wychowawcze przydatne w pracy kuratora rodzinnego w obszarze budowania relacji z podopiecznym”

dr Paweł Popek

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – Instytut Pedagogiki

15.45 – 17.00 „ Transformacja Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce – wyznaczenie obszarów debaty”.

dr Michał Szykut – kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Lęborku,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Pedagogicznych

19.30 kolacja.

Dzień III – 16 maja 2014 roku

8.30 – 9.30 śniadanie

10.00 – 11.30 „ Rola ośrodka kuratorskiego w resocjalizacji nieletnich na przykładzie Ośrodka Kuratorskiego w Jarocinie”

Pani Joanna Wasielewska – Kurator specjalista, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Jarocinie

11.30 – 12.00 Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

12.00 – 12.15 Zakończenie szkolenia.

Prezes zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

Dodaj komentarz