Lębork 2014

gra.jpg

Lębork, dnia 26 maja 2014 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że VIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz poprzedzająca go IV Międzynarodowa Konferencja, odbędą się w dniach 04 – 05 lipca 2014 r.w Lęborku. Tegoroczne spotkanie będzie miało wyjątkowy, jubileuszowy charakter związanyz 15-leciem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Dlatego też w konsekwencji decyzji Zarządu Stowarzyszenia, pięć osób zostało wyróżnionych zaszczytnym tytułem Honorowego Członka WSKS. Spotkanie zostanie w części poświęcone obchodom rocznicowym, w tym również prezentacji wystawy multimedialnej nt działalności WSKS w ostatnich piętnastu latach.

Dzięki uprzejmości samorządowych władz Lęborka, została nam użyczona na konferencyjne spotkanie Sala Rajców. Temat tegorocznej konferencji: Resocjalizacyjny wymiar pomocy i wsparcia, jako forma skutecznego rozładowywania napięć społecznych, interesująco podsumowuje tegoroczną triadę aktywności podejmowanych wspólnie przez środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Pracownię Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w sferze konferencji naukowych i debat nt. ważnych problemów społecznych w naszym kraju.

Celem usprawnienia działań organizacyjnych i promocyjnych konferencji oraz turnieju, ukonstytuował się Komitet Organizacyjny w skład, którego wchodzą:

Wojciech Mroczkowski – Prezes WSKS,

Doc. Dr Przemysław Frąckowiak – Rektor WWSSE,

Marian Kurzydło – Sekretarz Miasta Lęborka,

Sławomir Tutakowski – Kierownik Referatu Spraw Społecznych UM w Lęborku ,

Robert Cotterell – Deputy Director of Barnsley, ABPO – Wielka Brytania,

Martyna Miklińska – ZKSS w Lęborku,

Alicja Żółć – ZKSS w Lęborku,

Tomasz Dołotko – ZKSS w Lęborku,

Kazimierz Kordowski – ZKSS w Lęborku,

Dr Michał Szykut – ZKSS w Lęborku, UMK w Toruniu /Przewodniczący/.Tegoroczne spotkania wzbogacą swoją obecnością przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, pracownicy dydaktyczni i studenci WNP UMK w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz WWSSE w Środzie Wielkopolskiej. Studenci będą aktywnie wspierali Nas w pracach organizacyjnych, a także równolegle z rozgrywkami turniejowymi, tradycyjnie poprowadzą zawody sportowe dla dzieci z placówek opiekuńczych z rejonu Lęborka.

W sprawach uczestnictwa w lipcowych wydarzeniach prosimy kontaktować się telefonicznie nr 059 8636834 lub mailowo michal.szykut@lebork.sr.gov.pl

Szczegółowe informacje nt agendy konferencyjnej i formuły rozgrywek turniejowych, przekażemy w najbliższym komunikacie.

Pozdrawiamy serdecznie

Komitet Organizacyjny

Dodaj komentarz