Lębork 2014 – Program Konferencji

gra.jpg

Lębork, dnia 18 czerwca 2014r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna Międzynarodowa Konferencja odbędzie się w dniu 04 lipca 2014 r. w Sali Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku. Tematem tegorocznych konferencyjnych rozważań będzie: Resocjalizacyjny wymiar pomocy i wsparcia, jako forma skutecznego rozładowywania napięć społecznych.

Tegoroczne spotkanie będzie miało wyjątkowy, jubileuszowy charakter związany z 15-leciem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Poniżej przedstawiamy plan tegorocznych lęborskich wydarzeń.

Program konferencji:

Rozpoczęcie obrad godz. 11.00

 • Przywitanie uczestników konferencji.
 • Otwarcie konferencji przez Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciecha Mroczkowskiego.
 • Wyróżnienie tytułem Honorowego Członka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Panów: Burmistrza Miasta Lęborka Witolda Namyślaka oraz Roberta Cotterella – Zastępcy Dyrektora Służb Probacyjnych w Barnsley /UK/.

Część pierwsza 11.15 – 14.30

  • Wprowadzenie w tematykę konferencji, dr Michał Szykut, ZKSS w Lęborku,  WNP UMK w Toruniu;
  •  Temperamentalne uwarunkowania procesu resocjalizacji, Prof. George Nelson, Brigham Young University w Provo /USA/, WSNS Pedagogium w Warszawie.
  •  Efektywność programów profilaktycznych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego, Ks. dr hab. Czesław Kustra Prof. UMK w Toruniu.
  •  Readaptacja skazanych poprzez wolontariat na rzecz ciężko chorych i niesamodzielnych. Prezentacja dobrych praktyk w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, Ks. dr hab. Piotr Krakowiak Prof. UMK w Toruniu.
  •  Paradygmaty i paradoksy polskiej resocjalizacji, doc. dr Przemysław Frąckowiak WWSSE w Środzie Wielkopolskiej i PPR i RS;
  •  Czy polskie stadiony są bezpieczne? Socjologiczna analiza danych dotyczących meczów piłki nożnej,      dr Radosław Kossakowski, Uniwersytet Gdański.
  • Kuratela sądowa jako instytucja sprawiedliwości naprawczej, dr Tomasz Siwiec, PPR i RS.
  • Każdy człowiek zna rozwiązanie swoich problemów. Nowe spojrzenie na pracę z osobą w sytuacji problemowej, Katarzyna Chojnacka, studentka V rok WNP UMK w Toruniu.
  • Problematyka przestępstw seksualnych, Anita Kotlenga studentka V roku WNP UMK, wolontariuszka w zakładzie karnym.
  • 14.35 – 15.00 przerwa obiadowa/jubileuszowa wystawa na 15-lecie WSKS, Baszta

Część druga 15.10 -17.10

 •  Probacja  w Zjednoczonym Królestwie po okresie transformacji systemowej,  Robert Cotterell, z-ca dyrektora służb probacyjnych w Barnsley /Wielka Brytania/.
 •  Kreowanie i realizacja programów wsparcia socjalnego w Europie, Roman Zielonka Koordynator programów socjalnych GSM Training and Integration GMBH, Niemcy.
 •  Prawne i organizacyjne uwarunkowania resocjalizacji nieletnich, Sebastian Dec, ZP Poznaniu, doktorant WSNS Pedagogium w Warszawie.
 • Misja i działanie Banku Żywności w Słupsku, Lidia Hanczaruk, dyrektor Banku Żywności w Słupsku.
 •  Aktywność kuratorów w środowisku lokalnym – doświadczenia współpracy kuratorów z Bankiem Żywności w Słupsku, Michał Mikliński i Marek Krystjańczuk,  kuratorzy zawodowi z ZKSS w Słupsku.
 • Idea i funkcjonowanie Stowarzyszenia  Wędka, Wojciech, Przybysz Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. Każdego Człowieka.
 • Wartości życiowe osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków, a przynależność do subkultury hip – hopu, Katarzyna Chojnacka, studentka V roku WNP UMK w Toruniu.
 • Prezentacja strony internetowej Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, doc. dr Przemysław Frąckowiak, dr Tomasz Siwiec.
 • Dialog Interpersonalny w praktyce resocjalizacyjnej w kontekście logoteorii V. Frankla i filozofii dialogu M. Bubera., Krzysztof Zieliński student III roku WNP UMK.
 •  Podsumowanie i zakończenie konferencji.
 • 19.30 – spotkanie uczestników konferencji i turnieju w Klubie Różana w Lęborku.

05.07.14 r. – VIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski.

W tegorocznych turniejowych rozgrywkach uczestniczyć będą następujące drużyny/9/:

Probacja Team, kuratorzy z okręgu szczecińskiego;

Kuratorzy z okręgów warszawskich,

Kuratorzy z okręgu poznańskiego;

Sąd Okręgowy Słupsk;

ABPO Team, Wielka Brytania;

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Wędka, Toruń;

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka;

Samorząd lęborski;

Sąd Rejonowy w Lęborku.

9.20 – losowanie grup turniejowych.

9.30 – uroczyste otwarcie VIII Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego.

10.00 – 14.00 – rozgrywki piłkarskie.

14.20 – 15.00 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju.

15.00 – spotkanie integracyjne wszystkich uczestników rozgrywek.

Równocześnie z rozgrywkami turniejowymi studenci WNP UMK w Toruniu oraz studenci WNP Uniwersytetu Szczecińskiego, zorganizują i poprowadzą zawody sportowe dla dzieci z Lęborka, z którymi na co dzień współpracują streetworkerzy. Dzięki pomocy i wsparciu Urzędu Miejskiego w Lęborku, zajęcia rozpoczną się wizytą na lęborskiej pływalni.

20.00 Wspólny wyjazd do Łeby.

                                                                                  Zapraszamy serdecznie

Dodaj komentarz