Lębork 2014 – sprawozdanie

Lębork, dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że IV Międzynarodowa Konferencja: Resocjalizacyjny wymiar pomocy i wsparcia, jako forma skutecznego rozładowywania napięć społecznych, oraz VIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski odbyły się w dniach 04 – 05 lipca 2014 r. w Lęborku.

Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy, jubileuszowy charakter[1], związany z 15-leciem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tegoroczne spotkania wzbogacili swoją obecnością goście ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Uczestnikami wydarzeń byli przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy dydaktyczni i studenci Uniwersytetu w Provo /USA/, WNP UMK w Toruniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, WWSSE w Środzie Wielkopolskiej oraz Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej. Kuratorzy zawodowi z okręgów: wrocławskiego, szczecińskiego, warszawskiego, poznańskiego, elbląskiego, kaliskiego i słupskiego. Partnerami byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych: Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Fundacji Lubię Pomagać z Gdańska, Banku Żywności ze Słupska i Fundacji Wędka z Torunia. Możliwość spotkania się w tak szerokim gronie przedstawicieli wielu środowisk, przyczynia się do istotnego wzbogacenia konferencyjnych rozważań, poprzez szeroką perspektywę tematów podejmowanych w ramach lęborskiej debaty. Wystąpienia: Prof. Georga Nelsona /USA/, inspirujące do nowego spojrzenia na podejmowane działania w ramach codziennej pracy kuratorów, Roberta Cotterella /UK/, zwierające racjonalną krytykę zachodzących właśnie w Wielkiej Brytanii przekształceń systemu probacji, czy też Prof. P. Krakowiaka z UMK w Toruniu, wskazujące na możliwość zaangażowania sprawców przestępstw w wolontariat, a także wnioski z badań przeprowadzonych przez koleżankę dr Honoratę Czajkowską kuratora z Wrocławia, to tylko niektóre z wielu interesujących prelekcji tegorocznej konferencji.

Studenci aktywnie wspierali uczestników lęborskich wydarzeń w pracach organizacyjnych, występowali w ramach debaty, a także równolegle z rozgrywkami turniejowymi, dzięki pomocy i wsparciu samorządowych władz Lęborka, tradycyjnie poprowadzili zawody sportowe dla dzieci z placówek opiekuńczych z rejonu miasta. Jubileuszowy charakter spotkania, podkreślała wystawa fotograficzna udanie przedstawiająca 15 lat działalności WSKS, która eksponowana była w jednej z lęborskich baszt[2].

Tegoroczne Lęborskie Wydarzenia potwierdzają, że już tradycyjnie stają się wyjątkowo istotnym doświadczeniem, łączącym debatę intelektualną w ramach konferencyjnych obrad z zawodami sportowymi i działaniami na rzecz dzieci z Lęborka[3]. Spotkanie na konferencji, tak zróżnicowanego grona uczestników i przełamanie swego rodzaju tabu w ramach rozgrywek piłkarskich[4], świadczą o wyjątkowym charakterze i oryginalnym koncepcie, który przyświeca organizatorom Lęborskich Wydarzeń. Można już dzisiaj stwierdzić, że mamy do czynienia z tworzeniem swego rodzaju społeczności, środowiska organizującego się wokół lęborskich lipcowych spotkań[5].

Na zakończenie chciałbym podziękować Burmistrzowi Miasta Lęborka za patronowanie kolejny raz Lęborskim Wydarzeniom, a także za pomoc i wsparcie w ramach prac organizacyjnych przedstawicielom lęborskiego samorządu, w tym szczególnie Panom: Marianowi Kurzydle, Sławomirowi Tutakowskiemu, Marianowi Borkowi z Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz wszystkim uczestnikom spotkania, za tworzenie tej wyjątkowej atmosfery.

Szczególe zaś podziękowanie przekazuję koledze Prezesowi Wojciechowi Mroczkowskiemu, kolegom: Kazimierzowi Kordowskiemu i Tomaszowi Dołotce, a także koleżankom: Alicji Żółć, Krystynie Król oraz Justynie Karolak. Bez ich zaangażowania, nie udałoby się przygotować lipcowych spotkań[6].

Do zobaczenia za rok.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Michał Szykut

[1] Dlatego też w ramach konferencyjnego spotkania wręczono zaszczytne tytuły honorowego członka WSKS, które w Lęborku otrzymali: Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lęborka oraz Robert Cotterell – z-ca dyrektora służb probacyjnych w Barnsley /Wielka Brytania/.

[2] Nie sposób przecenić pracy, zasługujących na szczególne podziękowanie: Naszego Kronikarza i twórczyni konceptu wystawy koleżanki Ewy Płusy oraz wytrwale jej pomagającej, koleżanki Justyny Karolak z Elbląga.

[3] Kolejność rozgrywek turniejowych: SR Lębork, SO Słupsk, Samorząd Lęborski, Probacja Team – kuratorzy Okręg Szczeciński, Kuratorzy z Okręgu Warszawa-Praga, SO w Poznaniu, Fundacja Wędka, ABPO Team, Fundacja Barka.

[4] W ramach rozgrywek na boiskach spotykają się przedstawiciele służby kuratorskiej, wymiaru sprawiedliwości, samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych. Warto zauważyć, że najlepszym zawodnikiem Turnieju… została uznana, jednogłośnie!!! koleżanka SARA!!! Reprezentująca Fundację Wędka z Torunia.

[5] W dalszym ciągu obok konferencji i rozgrywek piłkarskich, spotykamy się przecież w Klubie Różana /swoboda… i strategie futbolowe/ oraz wyjeżdżamy do Łeby /wieczorne harce w pięknie położonym klubie/.

[6] Mając pełną świadomość potrzeby systematycznego przekształcania formuły Lęborskich Wydarzeń, wsłuchując się w glosy uczestników, sugerujemy już dzisiaj, potrzebę ograniczenia liczby konferencyjnych prelegentów, jak również, powrót do bardziej eksponowanej sesji dyskusji w ramach konferencji.

Dodaj komentarz