II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Toruń 2015

ogora1.pnglogosr1gora.jpg

II Międzynarodowa Konferencja
Za kurtyną resocjalizacji.
Zdemoralizowana współczesność
www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl
Toruń UMK, 27 marca 2015

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizujew dniach 26-27 marca 2015 roku drugą międzynarodową konferencję naukową z cyklu Za kurtyną resocjalizacji. W tym roku konferencja odbędzie się pod tytułem Zdemoralizowana współczesność.

Organizatorzy przewidują trzy równoległe sekcje tematyczne, których obszar przedmiotowy obejmować będzie kolejno:

I. Etiologię przestępczości i politykę kryminalną;

II. Profilaktykę i prewencję;

III. Resocjalizację w środowisku otwartym i zakładach karnych.

Konferencja będzie okazją do dyskusji między teoretykami (pedagodzy resocjalizacyjni, prawnicy, urzędnicy jednostek centralnych) a praktykami (kuratorzy sądowi, sędziowie, przedstawiciele ośrodków resocjalizacyjno-wychowawczych i służby więziennej) z Polski, Włoch, Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Konferencja zostanie poprzedzona debatą penitencjarną /26.03.15 r./, w której Państwa uczestnictwo i głos w dyskusji, jest dla organizatorów bardzo ważny. Jednocześnie informujemy, że planujemy spotkanie integracyjne wieczorem 26 marca 2015 roku.

Wszystkie informacje dot. tegorocznej konferencji wraz z możliwością rejestracji /to jedyna forma potwierdzenia uczestnictwa w toruńskich wydarzeniach/ znajdziecie Państwo na stronie www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

Mamy nadzieję, że pomimo licznych obowiązków związanych z pracą zawodową, zgodzicie się Państwo przyjechać w marcu do Torunia.

Z poważaniem

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk Prof. UMK w Toruniu.

Patroni konferencji

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Dr hab. Andrzej Tretyn

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu
Dr hab. Piotr Petrykowski, Prof. UMK

Dyrektor Generalny SW
Gen. Jacek Włodarski

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
Insp. Krzysztof Zgłobicki

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej

Dodaj komentarz