Unieście 2015 – komunikat

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, iż walne zgromadzenie członków stowarzyszenia połączone ze szkoleniem odbędzie się w Unieściu w dniach 13-15.05.2015r. Szczegółowe informacje dotyczące programu i tematyki szkolenia zostaną przesłane członkom stowarzyszeniaoraz umieszczone na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Dodaj komentarz