Unieście 2015 – program szkolenia

header.jpg

RAMOWY PROGRAM

szkolenia organizowanego przez WSKS w Unieściu k/Mielna

w dniach 13 15 maja 2015 r.

Metodyka pracy kuratorów sądowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Dzień I – 13 maja 2015 roku

od godz. 9.00 – 12.30

przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

12.30– 13.30 obiad

13.30 – 13.45 Otwarcie szkolenia i powitanie gości

          Wojciech Mroczkowski Prezes zarządu WSKS

13.45 – 14.30 Wykład inauguracyjny „Aktualna  sytuacja Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce”

         Henryk Pawlaczyk Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

 

14.30 – 15.15 Informacja oraz  prezentacje multimedialne związane z działalnością WSKS.

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 18.00 Walne Zgromadzenie WSKS

20.00 Uroczysta kolacja.

 

Dzień II – 14 maja 2015 roku

8.30 – 9.30 śniadanie

Sesja 1

Panel dla kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich.

10.00 – 11.30 „ Nieletni jako sprawca przemocy w rodzinie”.

 Mirosław Adamski Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Panel dla kuratorów ds. karnych.

10.00 – 11.30 „ Zmiany postępowania wykonawczego w świetle uregulowań Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego wchodzące w życie od 1 lipca 2015 r. – nowe zadania kuratora sądowego”

SSO Piotr Hejduk Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

Panel dla kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich.

11.45 – 12.30 „ Standardy opiniowania w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjnych  w sprawach osób nieletnich oraz rodzinnych i opiekuńczych”.

Pan Marcin Siedlecki Psycholog, pedagog, kurator zawodowy, biegły sądowy w RODK w Poznaniu.

Panel dla kuratorów ds. karnych.

11.45 – 12.30 „ Zmiany postępowania wykonawczego w świetle uregulowań Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego wchodzące w życie od 1 lipca 2015 r. – nowe zadania kuratora sądowego”- c.d.

         SSO Piotr Hejduk Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

Panel dla kuratorów ds. karnych oraz kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich.

12.30 – 13.15 „Przechodząc od funkcji do sensu, czyli o społecznym wymiarze kurateli sądowej”.

dr Tomasz Siwiec Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej Instytut Filozofii UMK

13.30 – 14.30 obiad

Sesja 2

Panel dla kuratorów ds. karnych oraz kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich.

14.45 – 16.15  „ Ochrona danych osobowych w pracy kuratora sądowego”

          Mirosław Adamski  Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

19.30 kolacja.

Dzień III – 15 maja 2015 roku

8.30 – 9.30 śniadanie

10.00 – 11.30 „Rola i obowiązki kuratorów sądowych w postępowaniach sądowych dotyczących praw i interesów dziecka w Polsce.”

Pan Marcin Iwanowski – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Śremie.

11.30 – 12.00 Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

12.00 – 12.15 Zakończenie szkolenia.

          Prezes zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski

Dodaj komentarz