Unieście 2015 – Relacja

Unieście 2015 – słoneczne nastroje mimo chłodu

W dniach 13-15 maja odbył się kolejny zjazd szkoleniowy połączonym z Walnym Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Krokus w Unieściu. Spotkanie miało rozpocząć się od wykładu inauguracyjnego Henryka Pawlaczyka, przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów na temat aktualnej sytuacji Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.

Niestety konieczność wjazdu do Warszawy w związku z pracami dotyczącymi zmian w ustawie o kuratorach sądowych sprawiły, że przewodniczący KRK nie dotarł na nasze spotkanie. Dlatego też po otwarciu zjazdu przez Wojciecha Mroczkowskiego, prezesa WSKS rozpoczęliśmy Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Tradycyjnie poprowadziła je koleżanka Grażyna Gajewska (SR Poznań NMiW). Sprawozdanie prezesa zastało okraszone prezentacjami multimedialnymi przedstawionymi przez: Joannę Wasielewską (SR Jarocin), Ewę Pawlikowską-Adamczak (SR Trzcianka), Agnieszkę Nowaczyk (SR Szamotuły) i Michała Szykuta (SR Lębork). Prezentacje te pokazały w jaki sposób kuratorzy mogą urozmaicić swój warsztat pracy uzyskując jednocześnie wsparcie (i niejednokrotnie podziw) lokalnych władz samorządowych. Członkowie zgromadzenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania: prezesa, sekretarza, skarbnika i poszczególnych komisji oraz udzielili absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
W części szkoleniowej naszego zjazdu wystąpili:
Mirosław Adamski, prokurator (w stanie spoczynku) Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prezentując dwa wykłady – „ Nieletni jako sprawca przemocy w rodzinie” oraz „Ochrona danych osobowych w pracy kuratora sądowego”
Piotr Hejduk, przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu omawiając zmiany postępowania wykonawczego w świetle uregulowań Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego wchodzące w życie od 1 lipca 2015 r. i wskazując przy tym na nowe zadania kuratorów sądowych
Marcin Siedlecki, kurator zawodowy SR Poznań SM, biegły sądowy w RODK w Poznaniu przedstawiając procedury i standardy opiniowania w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno – Konsultacyjnych w sprawach osób nieletnich oraz rodzinnych i opiekuńczych
Tomasz Siwiec, doktor filozofii, pracownik naukowy Zakładu Aksjologii i Etyki Społecznej Instytutu Filozofii UMK wygłaszając rozważania pt. „Przechodząc od funkcji do sensu, czyli o społecznym wymiarze kurateli sądowej”.
Marcin Iwanowski, kurator zawodowy SR w Śremie streszczając rolę i obowiązki kuratorów w postępowaniach sądowych dotyczących praw i interesów dziecka w Polsce
Wykłady cieszyły się sporym zainteresowaniem koleżanek i kolegów. Sędzia Piotr Hejduk z uwagi na mnogość problematyki i liczne wątpliwości kuratorów dla dorosłych, mimo dwóch bloków poświęconych na tematykę zmian w KK i KKW, musiał nawet zwołać dodatkowe, wieczorne zajęcia.

Rozmowy i dyskusje dotyczące prezentowanych na wykładach tematów, a także bieżącej sytuacji kurateli sądowej w Polsce trwały jeszcze długo podczas uroczystych kolacji. Chłodna, ale słoneczna aura sprzyjała popołudniowym nadmorskim spacerom, a najwytrwalsi doczekiwali nawet wspólnych nadrannych, śpiewnych spotkań przy gitarze. Dla tych, którym żal było wyjeżdżać z Unieścia mamy dobrą informację – prezes Wojciech Mroczkowski już zarezerwował dla nas miejsca w ośrodku na kolejny zjazd w przyszłym roku.
fot. Ewa Woźna-Płusa, Paweł Woźny.

Dodaj komentarz