Dopalaczy Nie Lajkujemy

festiwalotwartejdloni2015logo.jpg

III Festiwal „Wychowanie Przez Teatr” o statuetkę „Otwartej Dłoni”.

„Dopalaczy nie lajkujemy”

Po raz trzeci w Szamotułach odbył się Festiwal „Wychowanie przez teatr”. Tematem konkursowych zmagań trzeciej edycji festiwalu był trudny i tak aktualny problem dopalaczy. Organizatorami są pani Agnieszka Nowaczyk – kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz pan Piotr Michalak – dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Zaproszonych gości oraz uczestników konkursu powitała Agnieszka Nowaczyk z Piotrem Michalakiem. Oficjalnego otwarcia dokonał Zastępca Kuratora Okręgowego ds. osób dorosłych Sądu Okręgowego w Poznaniu, zarazem Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu Pan Wojciech Mroczkowski. Głos zabrali także: podinspektor Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz dr Ewelina Silecka Marek z Wydziału Studiów Edukacyjnych – Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu.
Patronami festiwalu byli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Poznaniu oraz Fundacją „Odnaleziona Bajka” Szamotuły.
Muzycznie otwarcie wzbogaciła Daria Tomczak, laureatka konkursu „Szamotuły – miejsce dla talentów”.

W pokazach konkursowych wzięło udział osiem zespołów:
1. Zespół „Ambitny Team” z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „NEGEB” Szamotuły,
2. Zespół „Świetliki” z Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „ŚWIETLIKI” Sieraków,
3. Zespół „Moskar” z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Gołańcz i Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu,
4. Zespół „Anioły” z Grupą PaT ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły”, działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach,
5. Grupa „BOA 3” – Bardzo Otwarci Amatorzy z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto,
6. Zespół „Sweet Eyes” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie,
7. Zespół „Amatorzy” działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu,
8. Zespół „Betlejemskie dzieci” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi „Betlejemka” w Szamotułach.

Jury w składzie:
– dr Hanna Karaszewska oraz dr Ewelina Silecka Marek – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji
– Wojciech Mroczkowski – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu
– Marcin Iwanowski – członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu
– podinspektor Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
– Piotr Witoń – aktor i konferansjer
wyłoniło laureata konkursu oraz przyznało dwa regulaminowe wyróżnienia.

Tegorocznym zdobywcą statuetki „Otwartej dłoni” został Zespół „ANIOŁY” w Szamotułach ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły”, działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach z przedstawieniem pt. „Tylko jeden raz”

Wyróżnienia otrzymali:
– Grupa „BOA 3 – Bardzo Otwarci Amatorzy” z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto z przedstawieniem pt. „Sąd nad dopalaczami”;
– Zespół „MOSKAR” z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Gołańcz i Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu z przedstawieniem pt. „Anioł i diabeł”.

Relację video można zobaczyć – FILM

Dodaj komentarz