Unieście 2016

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, iż walne zgromadzenie członków stowarzyszenia połączone ze szkoleniem odbędzie się w Unieściu w dniach 18-20.05.2016r. Szczegółowe informacje dotyczące programu i tematyki szkolenia zostaną przesłane członkom stowarzyszenia oraz umieszczone na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Dodaj komentarz