Roczek PAT w Szamotułach

W środę, 23 marca, w Szamotułach pojawiło się ponownie pytanie: „Co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki?” Było to podczas pierwszych urodzin Szamotulskiej Grupy PaT działającej w ramach  ogólnopolskiego programu profilaktycznego stworzonego przez Komendę Główną Policji. Działania PaT zostały zainaugurowane w Szamotułach w zeszłym roku podczas oficjalnej gali, która odbyła się w kinie „ Halszka’’. Tym razem, także gościliśmy w tym kinie.

Urodziny rozpoczęły się od przedstawienia profilaktycznego wystawionego przez  uczennice ze Szkoły  Podstawowej w Dusznikach. Gala urodzinowa została otwarta przez gospodarzy spotkania: Sławomira Dziupińskiego, komendanta KP w Szamotułach oraz Agnieszkę Nowaczyk, kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej SR w Szamotułach. W uroczystości wzięli udział: profesor zwyczajny Wiesław Ambrozik z UAM w Poznaniu, Dariusz Walkowiak zastępca burmistrza Miasta i Gminy w Szamotułach i Andrzej Grzeszczyk reprezentujący Starostwo Powiatowe. Młodzież promująca modę na życie bez uzależnień była wspierana i podziwiana także przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Biura Kuratora Okręgowego w Poznaniu, dyrektora Aresztu Śledczego w Szamotułach, wójta Dusznik, dyrektora Ośrodka Kultury, dyrektorów szkół, zastępcę dyrektora OPS, dyrektora PCPR oraz kuratorów sądowych, przedstawiciela Kuratorium Oświaty i Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Największe słowa uznania i podziękowania otrzymała grupa PaT działająca w Szamotułach. Młodzież zaprezentowała przedstawienie „ Ten pierwszy raz ‘’, które wygrało w grudniu ubiegłego roku III Festiwal „Otwartej Dłoni” – „ Dopalaczy nie lajkujemy’’. To właśnie trud i zaangażowanie młodych dziewcząt i chłopców zasługują na pochwałę. Uczniowie zgromadzeni w grupie PaT kreują właściwą postawę wśród rówieśników promującmodę na życie wolne od uzależnień. Ich misja na rzecz drugiego człowieka motywujeinnych do działań i promuje szeroko rozumianą profilaktykę rówieśniczą. Grupa jest prowadzona przez kuratorów: Agnieszkę Nowaczyk, Iwonę Januszak i Alicję Kałużyńską. Prowadzące grupę twierdzą, że  współpraca z taką młodzieżą, która wykazuje ogromną inicjatywę, pasję oraz determinację w dążeniu do celu jest niewątpliwym  zaszczytem, a oddanie i odwaga członków grupy w promowaniu prawidłowych postaw wśród młodzieży stanowią wzory godne  naśladowania. Gromkim brawom i gratulacjom nie było końca, ponieważ twórcza profilaktyka w Szamotułach  dzięki tej grupie jest widoczna, a rola młodych ludzi w przeciwdziałaniu i walce z wszelkimi uzależnieniami ma bardzo duże znaczenie
Szczególne podziękowania za wsparcie grupy i możliwość rozwoju talentów aktorskich, uczestniczenia w licznych przystankach PaT, oraz wyjazdach otrzymali: profesor zwyczajny Wiesław Ambrozik, Kurator Okręgowy Irena Szostak, burmistrz  Miasta i Gminy Szamotuły, starosta powiatowy Józef Kwaśniewicz, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach Iwona Lembicz – Kwatera, dyrektor Ośrodka Kultury Piotr Michalak, dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Runowski, kierownik I ZKSS Paweł Woźny oraz Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Podczas gali wystąpiła, także Daria Tomczak uczennica Zespołu Szkół w Szamotułach oraz patowicz Jan Januszak i młodzież z Zakładu Poprawczego w Poznaniu.
Uczniowie z szamotulskich szkół zabierają ważny głos w walce z uzależnieniami, dlatego warto pamiętać, że nie ulotki są ważne, lecz młody człowiek, który poprzez teatr, przedstawienia profilaktyczne mówi głośno:
STOP NARKOTYKOM ! STOP PRZEMOCY!

DSC_0189

Roczek PaT Szamotuły (6 z 39)

Roczek PaT Szamotuły (11 z 39)

Roczek PaT Szamotuły (20 z 39)

Roczek PaT Szamotuły (23 z 39)

Roczek PaT Szamotuły (25 z 39)