Unieście ‘2016

W dniach 18-20 maja po raz kolejny spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Krokus w Unieściu, gdzie miał miejsce coroczny zjazd szkoleniowy połączony z Walnym Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.  Nasze spotkanie oficjalnie zainaugurował Henryk Komisarski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu  wykładem na temat  zmian wprowadzanych aktualnie w Kodeksie Postępowania Karnego i Kodeksie Karnym. Jak zaznaczył na zakończenie prezes Komisarski był to zaledwie wstęp do wykładu, który swą objętością mógłby zająć całe nasze spotkanie.  

Tymczasem wiodącym tematem tegorocznego szkolenia było wykonywanie środków wolnościowych dotyczących nieletnich i skazanych w systemie polskim oraz Stanów Zjednoczonych.  Wybór tematu był nieprzypadkowy albowiem podejmowaliśmy w tym roku w Unieściu delegację z USA.   Wystąpienia naszych zagranicznych gości zdominowały drugi dzień szkolenia.  W środę zostało natomiast zwołane Walne Zgromadzenie  Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie poprowadziła je Grażyna Gajewska (SR Poznań NMiW). Zamiast tradycyjnego sprawozdania prezesa z działalności statutowej WSKS  mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych przedstawionych przez: Iwonę Januszak (SR Szamotuły), Ewę Pawlikowską-Adamczak (SR Trzcianka), Tomasza Ćwiana (SR Szamotuły), Andrzeja Malinowskiego (SR Jarocin) i Michała Szykuta (SR Lębork). Przedstawiona została także nowa szata graficzna oficjalnej strony naszego stowarzyszenia. O kulisach jej tworzenia opowiedział Witold Czubak (SR Ostrów Wielkopolski). Przy okazji zachęcamy wszystkich którzy na swoim terenie podejmują ponadstandardowe działania, czy  niecodzienne inicjatywy, aby przesłali do nas informacje na ten temat, a my opublikujemy je na naszej stronie. Członkowie zgromadzenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania: prezesa, sekretarza, skarbnika i poszczególnych komisji oraz udzielili absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
W czwartek jako pierwsi swe wystąpienia zaprezentowali kuratorzy z Cedar Rapids w Stanie Iowa. O strukturze systemu probacyjnego w USA na przykładzie stanu Iowa opowiedział Bruce Sander Vander , dyrektor VI Dystryktu Sądowego Służb Probacji, a o ewolucji w walce z narkotykami i dopalaczami –  Greg Scott Fitzpatrick pracownik służb probacji w Cedar Rapids. Co ciekawe system probacyjny w Stanach Zjednoczonych jest bardzo zróżnicowany. Część kuratorów jest typowymi urzędnikami załatwiającymi większość (łatwych) spraw zza biurka. Są też zmilitaryzowane oddziały kuratorów mających prawo wejść do domu podopiecznych o każdej porze dnia i nocy włącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego (choć jak zaznaczył  Bruce Sander Vander sytuacje takie zdarzają się bardzo rzadko). Z wystąpienia Grega Scotta Fitzpatricka wynikało natomiast, że w ostatnim czasie w prawodawstwie i systemie penitencjarnym oraz probacji daje się zauważyć tendencja do zmniejszania poziomu restrykcji karnych za posiadanie i handel narkotykami na rzecz edukacji i terapii. Tłumaczami gości z USA byli Dorota Wróblewska (SR Kościan) i Łukasz Storch (SR Koszalin).
W popołudniowej sesji konferencji swoje wystąpienia mieli: Mirosław Adamski, prokurator (w stanie spoczynku) Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prezentując wykład pt. „ Odebranie dziecka przez kuratora sądowego, a ochrona danych osobowych w kontekście prawa prasowego” oraz Piotr Hejduk, przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu omawiając zmiany postępowania wykonawczego w świetle uregulowań Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego wchodzące w życie od  15 kwietnia 2016 r. W ostatnim dniu szkolenia wykład pt.   „Przemoc domowa, a zakres i formy pomocy w świetle obowiązujących przepisów prawa w kontekście wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych” przedstawił Dominik Bukowiecki  kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Koninie.

Tradycyjnie dyskusje na tematy poruszane podczas wykładów toczyły się jeszcze długo podczas uroczystych kolacji, a odstresowaniem od trudów naszej całorocznej pracy była zabawa taneczna.  W ostatnim dniu zjazdu nad morzem zapanowała iście letnia pogoda, a więc prezes Wojciech Mroczkowski nie przedłużając specjalnie zamknął oficjalną część konferencji zapraszając wszystkich na plażę, gdzie większość skorzystała z kąpieli słonecznej, a nieliczni śmiałkowie po raz pierwszy w tym roku zanurzyli się w Bałtyku.

P1010036

P1010010

P1010052

P1010016

P1010041

P1100258

Radosław Kossakowski (SR Gniezno)/foto Paweł Woźny (SR Szamotuły)