25 czerwca – Dniem Kuratora Sądowego

Początki kurateli sądowej w Polsce są ściśle związane z odradzaniem się naszej państwowości po 123 latach zaborów. Niewątpliwie  podwaliną pod  kształtowanie się przyszłej kurateli był jeden z dekretów Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, którym 7 lutego 1919 roku utworzył on w Rzeczypospolitej sądy dla nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych. Funkcja ta pełniona była ówcześnie pro bono, a opiekunami zostawały osoby posiadające głębokie doświadczenie życiowe i cieszące się poważnym zaufaniem społecznym.  Dopiero rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości Stanisław Car przekształcił instytucję społecznych opiekunów sądowych w kuratorów dla nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. W tej sytuacji 25 czerwca1929 roku  stał się dniem, kiedy po raz pierwszy pojawiły się w terminologii prawnej w Polsce nazwa i funkcja kuratora sądowego. I to właśnie na pamiątkę tego wydarzenia Krajowa Rada Kuratorów w  2011 roku  ustanowiła 25 czerwca Dniem Kuratora Sądowego.

W związku z obchodami uroczystości Dnia Kuratora Sądowego w  środę, 22 czerwca,  w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów, w którym udział wzięli między innymi: Patryk Jaki – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Beata Kempa – szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Antoni Szymański – senator RP, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich,  a także przedstawiciele organów państwowych, środowisk prawniczych i świata nauki.

Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, sekretarz stanu Patryk Jaki  wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości następującym osobom:

 1. Mirosław Nawrocki
 2. Rafał Sitarz
 3. Jolanta Łagodzińska
 4. Henryk Pawlaczyk
 5. Wojciech Mroczkowski
 6. Grzegorz Miśta
 7. dr Anna Janus-Dębska
 8. Lech Sobieszczuk
 9. Adam Syldatk
 10. Irena Szostak
 11. Teresa Borucka
 12. Józef Broda
 13. Krystyna Czyżewska

Posiedzenie było niepowtarzalną okazją do wymiany opinii dotyczących kuratorskiej służby sądowej w Polsce. O różnych obliczach kurateli sądowej i istotnej roli kuratorów dyskutowali zaproszeni goście a także przedstawiciele środowiska kuratorskiego.

***

W związku z Dniem Kuratora Sądowego Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych składa wszystkim Koleżankom i Kolegom  życzenia satysfakcji z pełnienia trudnej i wymagającej, aczkolwiek niezbędnej dla społeczeństwa i coraz bardziej docenianej przez władze państwowe służby.

Radosław Kossakowski (źródło + foto – ms.gov.pl)