Konferencja „UDZIAŁ SĘDZIEGO W DEBACIE PUBLICZNEJ”

W dniu 26 września 2016 r. w Sądzie Najwyższym odbyła się konferencja „Udział sędziego w debacie publicznej” zorganizowana przez SSP Iustitia, połączona z obchodami pierwszej rocznicy istnienia Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (którego jednym z sygnatariuszy jest WSKS) oraz przekazania jego Przewodnictwa Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Z ramienia WSKS w Konferencji uczestniczyli:

  1. Prezes WSKS – pan Wojciech Mroczkowski
  2. Sekretarz WSKS – pan Marcin Iwanowski

Otwarcia Konferencji dokonał Prezes Stowarzyszenia „IUSTITIA” prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz. Wśród prelegentów znalazł się m.in. dr Paweł Skuczyński, który podsumował rok istnienia Porozumienia, wiceprezes stowarzyszenia Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności (Magistrats Europeens pour la Democratie et les Lbertes) Thomas Guddat, prof. dr hab. Andrzej Zoll, Mirosław Wróblewski – Dyrektor Zespołu Prawa  Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Marek Tkaczuk (U.S.), rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, Sędzia S.O. w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, Prezes Zarządu Fundacji Court Watch Bartosz Pilitowski, redaktor Sławomir Matczak, prof. dr hab. Jerzy Stelmach (U.J.), Prezes Zarządu INPRIS Łukasz Bojarski, dr Konrad Zasztowt z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz dr Jacek Barcik (U.Ś.). Konferencji towarzyszyły badania socjologiczne, których podsumowaniem zajął się dr Tomasz Baran.

Konferencja podzielona została na III bloki tematyczne:

Blok I. Granice i standardy wypowiedzi sędziego w debacie publicznej – sędzia w szklanej wieży, czy aktywny obywatel;

Blok II. Sędzia w mediach;

III. Sędzia w życiu publicznym – udział sędziego w manifestacjach, happeningach i innych akcjach społecznych.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w Konferencji mogli wyrazić swoje stanowisko i pogląd na temat udziału Sędziego w debacie publicznej. Celem spotkania nie było wypracowanie jednego stanowiska, lecz zaprezentowanie różniących się od siebie stanowisk w omawianym zakresie.

img_20160926_111710

img_20160926_101024