(Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu

seminarium

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu oraz Powiat Wągrowiec i Urząd Miasta Wągrowiec zapraszają do udziału w seminarium ” (Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu”. Seminarium odbędzie się w dniu 01.12.2016r. w godzinach od 10.00 do 13.30 w Miejskim Domu Kultury – sala Kina w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55.

Celem seminarium jest diagnoza problemu demoralizacji dzieci i młodzieży, możliwości oddziaływań socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Seminarium skierowane jest do: kuratorów sądowych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a udział w nim potwierdzony będzie stosownym zaświadczeniem. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.11.2016r. Z programem seminarium można się zapoznać tutaj.

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Wągrowcu – Iwona Nowak