“Odebranie Osoby Podlegającej Władzy Rodzicielskiej” – Konferencja

W dniu 04.11.2016r. odbyła się konferencja pt. „ ODEBRANIE OSOBY PODLEGAJĄCEJ WŁADZY RODZICIELSKIEJ” organizowana przez I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Śremie. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele opieki społecznej, policji, szkół i innych instytucji związanych bezpośrednio z tematem. Spotkanie miało formę wykładową, był też czas przewidziany na dyskusję.

Jak sam temat konferencji wskazuje uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, współpracy sędziego rodzinnego z kuratorem sądowym, co przedstawiła Sędzia Sądu Rejonowego w Śremie pani Małgorzata Woziwodzka. Kolejnym poruszonym tematem konferencji był „Rola kuratora rodzinnego w zabezpieczeniu dziecka w sytuacji kryzysowej i wykonaniu orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka”, który przedstawiony został przez reprezentanta Biura Kuratora Okręgowego w Poznaniu, p. Justynę Piekarską.

W spotkaniu uczestniczył prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach pan Adam Grochoła, który przedstawił procedurę odebrania dziecka przez pracownika socjalnego  w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Natomiast procedurę odebrania dziecka z perspektywy PCPR przedstawił, p. Mirosław Sobkowiak dyrektor PCPR w Gostyniu. Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Śremie mł.asp. Piotr Grzelczyk wyjaśnił jak wygląda procedura odbioru dziecka w opinii policjanta. Podczas konferencji wypowiedział się również pan Krzysztof Matusiak, który pełni funkcję Zawodowej Rodziny Zastępczej w Mosinie na temat roli Pogotowia Opiekuńczego w sytuacji odbioru dziecka.

Ostatnie wystąpienie pt. Odebranie dziecka, a ochrona danych osobowych w kontekście prawa prasowego zaprezentował pan Mirosław Adamski prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w stanie spoczynku.

Zagadnienia poruszone w wygłoszonych przemówieniach stały się impulsem do zainicjowania dyskusji, która momentami była żywa i emocjonująca. Bardzo dziękujemy za obecność, cenną dyskusję i pomoc wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie konferencji.

581c8adf7ef14_osize933x0q70hfcfdd2

581c8b1d3c174_osize933x0q70h683ab6

581c8abd08b41_osize933x0q70h3ba5a6

581c8b7c8391e_osize933x0q70hc2208d

581c8b5bcc4a6_osize933x0q70h22defa

581c8ae8ed4bc_osize933x0q70hbc53cb

581c8b3b708cd_osize933x0q70h2c14f6

581c8a8830ae4_osize933x0q70h6092b3