Edukacja prawna młodzieży –kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego – Konferencja

Z inicjatywy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu ,Starostwem Powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przystąpiono  do realizacji projektu ‘’Edukacja prawna młodzieży –kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego ‘’.

Pierwszym etapem realizacji projektu była konferencja  ,która odbyła się w dniu 7.12.2016 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie .

Celem konferencji było zapoznanie z ofertą edukacyjną w zakresie edukacji prawnej przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ,Stowarzyszenie Sędziów ‘’Justicia ‘’,Wielkopolską Izbę Radców Prawnych ,Obserwatorium Zagrożeń Dzieci i Młodzieży oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie edukacji prawnej opracowanych i realizowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim .

Dodatkowym celem konferencji było ustalenie potrzeb i oczekiwań środowisk szkolnych w zakresie szeroko rozumianej współpracy ze środowiskiem prawniczym oraz wypracowanie ewentualnego  terminarza realizacji projektu w szkołach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego .

Zaproszenie do udziału w konferencji Organizatorzy skierowali do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego ,inicjatywą zainteresowano Kuratora Oświaty w Poznaniu .Z ramienia Kuratorium Oświaty w Poznaniu przybył Dyrektor Delegatury w Pile Mirosław Dzieniszewski .

W konferencji uczestniczyło wielu szczególnych Gości – władze samorządowe szczebla powiatowego, Prezes Sądu Rejonowego w Trzciance  ,sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych i nieletnich  , asystent sędziego, prokuratorzy ,mecenasi, kuratorzy sądowi  wykonujących orzeczenia  Sądów  Rodzinnych w  Poznaniu ,Szamotułach, Wągrowcu ,Śremie ,Obornikach ,Trzciance    oraz przedstawiciele środowiska mediatorów a także policjanci Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu –Naczelnik Wydziału Prewencji oraz Komendant Komendy Powiatowej Policji .

Doktor nauk prawnych Małgorzata Ratajczak –asystent sędziego ,wykładowca Wyższej Szkoły w Bydgoszczy przedstawiła ocenę wiedzy prawnej studentów ze wskazaniem zasadności edukacji prawnej na wcześniejszych etapach kształcenia .Informowała o swojej metodyce pracy oraz przedstawiła propozycje pracy na sali sądowej –symulacyjne procesy jako uczenie poprzez doświadczenie ,emocje .

Mecenas Jolanta Kucharzak –Przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Prawnej Wielopolskiej Izby Radców Prawnych podzieliła się z uczestnikami konferencji swoim doskonałym doświadczeniem w obszarze edukacji prawnej i mediacji rówieśniczej wykazując ,że działania w tych dwóch obszarach są szansą na przyjazną szkołę . Mecenas podkreślała znaczenie omawiania kazusów dla emocjonalnego zaangażowania młodego odbiorcy i pozyskania jego uwagi niezbędnej w procesie uczenia .

Edukację prawną z pozycji sędziego poprzez analizę publikacji opracowanej przez Stowarzyszenie Sędziów ‘’Iusticia’’ sygnalizował Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych i jednocześnie Z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciech Mroczkowski .Z uwagi na pozyskanie środków finansowych prezentowana publikacja zostanie zakupiona na potrzeby środowiska miasta Czarnków –w ilości 40 podręczników .

Prokurator Mirosław Adamski wskazał rolę prokuratora w procesie edukacji ,podzielił się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami jako opiekun aplikantów prokuratorskich oraz wskazał możliwości korzystania z pomocy prokuratora w procesie edukacji młodzieży .

Mediacje w pigułce-normy ADR przedstawił Mateusz Gierczak od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator ,mediator stały na listach Sądu Okręgowego w Poznaniu , Bydgoszczy ,Toruniu i Gdańsku .

Wskazywał na zasadność wykorzystania mediacji w szkole –mediacje rówieśnicze .

Ofertę Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze edukacji prawnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej omówiła poprzez prezentację programu i publikacji MS kurator  specjalista Izabela Koga .Pani Kurator z uwagi na współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości przyjęła zamówienia  non profit na poradniki  innowacyjne  ‘’Przychodzi uczeń do prawnika ‘’,poradniki bezzwłocznie zostaną przekazane do zainteresowanych szkół .

Na ternie Wielkopolski prace w obszarze działań profilaktycznych prowadzi Obserwatorium Zagrożeń Dzieci i Młodzieży .Z działaniami Obserwatorium zapoznał uczestników konferencji kom .Michał Królikowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Marcin Iwanowski reprezentujący WSKS .Celem szerzenia edukacji prawnej wśród uczniów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przedstawiono konkretne propozycje do wykorzystania w 2017 roku.

W przewidzianej przez organizatorów przerwie kawowej był czas na nawiązanie osobistych kontaktów ,relacji ,czas na wymianę uwag ,spostrzeżeń .Czas przerwy był przeznaczony także na uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej –niezbędnego narzędzia do opracowania dalszych kroków w realizacji projektu .

Dobre praktyki w zakresie edukacji prawnej przedstawiła Monika Piotrowska –vice wójt gminy Czarnków oraz kurator Sądu Rejonowego w Trzciance  Agnieszka Klepianowska .Obie prelegentki prezentowały działania systemowe w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów ,dorosłych mieszkańców gminy Czarnków w obszarze przeciwdziałania przemocy .Prowadzone działania są imponujące i wskazują na wysokie zaangażowanie przedstawicieli wszystkich służb w rozwiązanie problemu oraz wpisują się w podnoszenie wiedzy prawnej .

Kolejna prezentacja dobrych praktyk to działania społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Lubaszu Dyrektor Renata Małecka prezentowała programy edukacyjne opracowane i realizowane w klasach mundurowych .Zapoznała także z ideą ponadstandardowych i wykraczających poza społeczność szkolną działań –Pat w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim ,liderem programu Pat jest pracownik szkoły p. Agnieszka Gołębiewska .

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie prowadzi szereg działań w obszarze edukacji –jeden projekt z uwagi na ograniczony czas prezentacji przedstawiła profilaktyk KPP Justyna Przybył Zaprezentowany projekt ‘’Wybieram mądrze ‘’realizowany w bieżącym roku dotarł do 240 młodych odbiorców podczas spotkania majowego w Kinie ‘’Światowid’’ Czarnków oraz do 600 odbiorców podczas październikowego spotkania w Hali Widowiskowo –Sportowej w Trzciance .Spotkanie z prokuratorem i uczenie rozumienia konsekwencji prawnych zachowań społecznie niepożądanych czy spotkanie z lekarzem toksykologiem omawiającym trudy spotkań detoksykacyjnych z młodymi pacjentami po spożyciu środków odurzających to niewątpliwie wzmacnianie wiedzy młodzieży .

Z uwagi na liczne głosy uczestników konferencji spisane w ankietach ewaluacyjnych obecnie Komitet Organizacyjny przystępuje do pracy -analizy ankiet i wyznaczaniu dalszych losów projektu ‘’Edukacja prawna –kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego ‘’.

Ewa Pawlikowska-Adamczak

Kurator Sądu Rejonowego w Trzciance

9

3

11

10

15

14

8

7

5

4

2