98 Rocznica Powstania Kurateli Sądowej w Polsce

lecie kurateli 8 Lutego 2017r. to 98 rocznica powstania Sądów dla Nieletnich i urzędów stałych opiekunów sądowych przy tych sądach, które zostały utworzone na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

W związku z tą rocznicą życzymy wszystkim kuratorom sądowym sukcesów w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym oraz satysfakcji z tej jakże odpowiedzialnej i trudnej pracy.

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

Z okazji 98 rocznicy powstania Kurateli Sądowej w Polsce życzymy Państwu dobrego zdrowia oraz powodzenia zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. Niech źródłem satysfakcji będą sukcesy ludzi, którym pomagają Państwo przezwyciężyć życiowe trudności.

Z wyrazami Szacunku i uznania

Pracownicy II Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń w Ministerstwie Sprawiedliwości.