Konferencja Metodyczna Poświęcona Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Pod patronatem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w dniu 15 marca 2017 roku odbyła się w Czarnkowie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta konferencja metodyczna poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zorganizowana przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w partnerstwie Sądu Rejonowego w Trzciance oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie.

Uczestników spotkania powitał Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pan Tadeusz Teterus, znakomicie poprowadziła konferencję pani Monika Wolska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie.

Słuchaczami wykładów byli dyrektorzy placówek szkolnych, psychologowie, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni oraz kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni pionu rodzinnego pracujący na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Interesujące zagadnienia zaprezentowali:

  • Znaczenie przywiązania dla prawidłowego rozwoju człowieka – Hanna Wargin, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie
  • Dziecko w sytuacji konfliktu rodzicielskiego, zaburzenia przywiązania – Bożena Tuchołka-Andrzejewska, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance
  • Funkcjonowanie w życiu dorosłym a styl przywiązania – Klaudia Krych-Wincenciak, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.
  • Skuteczność i celowość prowadzenia spraw opiekuńczych w postępowaniach prowadzonych powyżej 3 lat – analiza raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i uwagi do współpracy przedstawicieli instytucji ustawowo obligowanych do rozwiązywania problemu przemocy – Ewa Pawlikowska-Adamczak, Kierownik II ZKSS do spraw rodzinnych i nieletnich, Sąd Rejonowy w Trzciance.

Podsumowanie konferencji, dziękując szczególnie za bardzo ciekawy temat i doskonałą prezentację zagadnień, wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Tomaszewski.

IMG_7891

IMG_7893

IMG_7895

IMG_7897

IMG_7898

IMG_7899

IMG_7903

IMG_7904

IMG_7907

IMG_7909

IMG_7910

IMG_7912

IMG_7913

IMG_7914

IMG_7915

IMG_7916