2 Urodziny Szamotulskiej Grupy PaT

W czwartek 30 marca w Kinie Halszka w Szamotułach odbyła się Gala z okazji drugiej rocznicy utworzenia Szamotulskiej Grupy PaT. Grupa powstała w ramach programu utworzonego przed dwunastu laty przez inspektora policji Grzegorza Jach.

W Gali wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, policji, ośrodków pomocy społecznej, szkół. Serdecznie witani przez organizatorów czyli II ZKSS przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w naszym mieście byli również kuratorzy sądowi na czele z Kuratorem Okręgowym Ireną Szostak. Ekspert programu PaT pani Agnieszka Nowaczyk podziękowała wszystkim osobom, dzięki którym szamotulska grupa może tak prężnie działać. Liczne wyjazdy młodzieży związane z profilaktyką uzależnień pozwalają propagowanie mody na życie bez uzależnień. Miłym słowom uznania i życzeniem nie było końca. Galę uświetniły występy młodych artystów z grupy PaT oraz zaproszonych zdolnych, pełnych pasji młodych ludzi. Słodkim symbolem drugich urodzin stał się tort ufundowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Wspólna radość z osiąganych sukcesów w profilaktyce uzależnień połączyła kolejny raz raz dorosłych z młodzieżą ku obopólnej satysfakcji.”