Mielno 2017

W dniach 17-19 maja tradycyjnie spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Krokus w Mielnie, gdzie miał miejsce coroczny zjazd szkoleniowy połączony z Walnym Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.  W tym roku w związku z mijającą kadencją zarządu odbyły się również wybory do zarządu WSKS.

Spotkanie miało rozpocząć się wykładem Przewodniczącego KRK Grzegorza Kozyry, jednak z uwagi na liczne obowiązki Przewodniczącego nie mógł on osobiście rozpocząć naszego spotkania w związku  z czym odczytano list Grzegorza Kozyry kierowany na członków WSKS, po którym rozpoczęto walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Prezes WSKS Wojciech Mroczkowski złożył sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, które były również przedstawiane przez członków stowarzyszenia, w formie multimedialnej. Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano również wyboru nowych władz stowarzyszenia. Na następną kadencję władz stowarzyszenia zostali wybrani:

Zarząd:

Wojciech Mroczkowski – Prezes Zarządu WSKS

Paweł Czerny – V-ce Prezes

Witold Czubak – V-ce Prezes

Hanna Kuczewska – Skarbnik

Marcin Iwanowski – Sekretarz

Radosław Kossakowski – Członek Zarządu

Ewa Sotnik-Pelutis – Członek Zarządu

Łukasz Storch – Członek Zarządu

Halina Wojnicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Marzena Wojtkowiak

Maciej Pietraszak

Paweł Wożny

Sąd Koleżeński:

Julita Kędzierska

Krzysztof Drewicz

Mateusz Plesiak

Kolejne dni przeznaczone były na szkolenia kuratorów. Temat wiodący tegorocznego szkolenia to „Kuratorzy sądowi dla nieletnich i dorosłych we współpracy z podmiotami zajmującymi się readaptacją, resocjalizacją oraz działaniami opiekuńczo – wychowawczymi”. Spotkania szkoleniowe zostały skonstruowane w taki sposób aby każdy mógł skorzystać z wykładu, który interesował go najbardziej. Pełen profesjonalizm wykładów zapewniali nam nasi wykładowcy: Sebastian Dec – Wykładowca UAM w Poznaniu, Proffesional Training and Consulting Group, nadkom. Maciej Puro l-  Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Prewencji, Marek Górecki – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, komisarz  Kinga Fechner – Wojciechowska, podkomisarz Szymon Witczak – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wydział Prewencji, kpt. Filip Skubel – Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu,  Piotr Hejduk – Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu, Karolina Jankowska, Robert Mrotek – Kuratorzy sądowi w Sądzie Rejonowym w Złotowie, Sławomir Tutakowski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Lęborku.

Tradycyjnie dyskusje na tematy poruszane podczas wykładów toczyły się jeszcze długo podczas uroczystych kolacji. Zaznaczyć należy, że tego roczne spotkanie odbywało się przy bardzo sprzyjającej pogodzie. Bezchmurne niebo i ciepło pozwalały na chwile odpoczynku, kąpiele słoneczne i spacery nad morzem.