Dzień Kuratora Sądowego

W dniu dzisiejszym obchodzimy dzień kuratora sądowego. Dzień ten został ustanowiony w 2011 roku przez Krajową Radę Kuratorów na pamiątkę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929r. przekształcającego instytucję społecznych opiekunów sądowych w kuratorów dla nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Dzień ten jest doskonałą okazją do omówienia aktualnej sytuacji kurateli w naszym kraju, planów na przyszłość, kierunku rozwoju jak również uhonorowanie kuratorów za ich pracę. Taka uroczystość odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości gdzie Wiceminister Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe medale kuratorom zawodowym szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej  ( link ).

W  Dniu Kuratora Sądowego, Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych składa wszystkim Koleżankom i Kolegom życzenia satysfakcji z pełnienia trudnej i wymagającej, aczkolwiek niezbędnej dla społeczeństwa służby.