“Edukacja prawna młodzieży – kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego”

Sprawozdanie z realizacji  projektu edukacyjnego dla młodzieży ‘’Edukacja prawna młodzieży –kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego ‘’

          Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w roku 2017  aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu edukacji prawnej. Tematyka edukacji prawnej młodzieży bardzo nas zainteresowała. Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, obejmuje wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu i uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Jako kuratorzy rodzinni i dla nieletnich  w ramach realizacji działań o charakterze profilaktycznym często na zaproszenie dyrektorów szkół prowadzimy działalność edukacyjną uświadamiającą  młodzieży między innymi  konsekwencje prawne zachowań społecznie niepożądanych, wskazujemy procedurę postępowań wypływającą z UPN – stąd nasze zainteresowanie w realizację działań o charakterze długoterminowym ,cyklicznym na terenie powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego –w decernacie Sądu Rejonowego w Trzciance .

WSKS  uczestniczyło w opracowaniu terminarza działań w roku 2017 na terenie szkół powiatu ,uczestniczyło w tworzeniu scenariuszy spotkań z młodzieżą (tu czerpaliśmy z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego członków WSKS wykładowców akademickich) opartych o metody aktywizujące i zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne (także poprzez pozyskiwanie materiałów dydaktycznych opracowanych przez MS czy Stowarzyszenie Sędziów IUSTICIA).

Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych rekomendował projekt Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu i dzięki tym zabiegom działania odbywają się pod patronatem Sądu Okręgowego w Poznaniu .

Obecnie edukacja prawna realizowana jest etapami:

1. Podpisanie  między Prezesem Sądu Rejonowego w Trzciance a dyrektorem szkoły porozumienia o współpracy,

2. Wizyty sędziów i kuratorów sądowych rodzinnych i dla nieletnich w szkołach i prowadzenie spotkań edukacyjnych z młodzieżą, Radami Pedagogicznymi, rodzicami uczniów w obszarach prawnych wskazanych przez szkołę,

3. Wizyty młodzieży w siedzibie Sądu Rejonowego w Trzciance –lustracja siedziby sądu, udział w wykładzie  – struktura organizacyjna Sądu Rejonowego,

4. Udział młodzieży w wokandzie Sądu Rejonowego –rozprawa karna, cywilna, rodzinna. Spotkanie z sędzią prowadzącym rozprawę, omówienia postępowania sądowego.

  1. Omówienie kwestii związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich za popełniane czyny karalne oraz przejawy demoralizacji jak również przedstawienie środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich –spotkanie z kuratorami rodzinnymi i dla nieletnich

6. Przygotowanie przez młodzież rozprawy symulacyjnej i ocena merytoryczna rozpraw przez prawników.

Zajęcia z młodzieżą pozwoliły uczniom skonfrontować ich doświadczenia i poglądy z uniwersalnymi wartościami i literą prawa ,wyposażyły w wiedzę i uczyły umiejętności rozwiązywania problemów. W zajęcia kuratorzy angażowali nieletnich –podopiecznych Sądu co wzbogacało naszą ofertę dla nieletnich w obszarze podnoszenia ich kompetencji, wiedzy .

W dniu 11 grudnia 2017 roku w czarnkowskim kinie ‘’Światowid ‘’uroczyście podsumowano roczną  realizacje projektu edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie skierowane było do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i grupy 240 uczniów tych placówek edukacyjnych ,które uczestniczą w projekcie lub zgłosiły zainteresowanie jego realizacją. Gospodarzami spotkania byli Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki, Prezes Sądu Rejonowego w Trzciance, Komendant Powiatowy Policji, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Uroczyste podsumowanie projektu połączono z VII Powiatową Konferencją Zdrowia Publicznego z Powiatowego Programu Promocji Zdrowia.

Podczas spotkania w dniu 11 grudnia 2017 zaprezentowano film –dokumentacje wydarzeń edukacji prawnej nakręcony w dniu 8 grudnia 2017 w siedzibie Sądu Rejonowego –film to sprawozdanie z pracy młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie od etapu 1 do etapu 4 projektu – udział młodzieży w rozprawie cywilnej i karnej, spotkanie młodzieży z sędzią orzekającym w sprawie cywilnej, sędzią prowadzącym sprawę karną, dalej kuratorami rodzinnymi. Dokumentacja filmowa była zachętą do podejmowania działań przez środowiska szkolne.

Następnie mecenas Katarzyna Szablewska z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu zapoznała młodzież z ofertą edukacyjną prowadzoną przez radców prawnych –także w obszarze mediacji rówieśniczych. Na terenie zainteresowanych szkół w 2017 odbyły się prowadzone przez mecenas Jolantę Kucharzak Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu warsztaty dla nauczycieli i uczniów z obszaru mediacji rówieśniczej. Mecenas Szablewska wskazywała na efektywność mediacji w rozwiązywaniu sporów.

W kolejnej części prawnicy –prokurator Beata Kawczyńska i kurator dla nieletnich Iwona Kurczewska dokonały analizy kazusów przygotowanych przez młodzież Zespołu Szkół w Lubaszu działającej w formacji PaT powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego. Przedstawione scenki  sytuacyjne przez młodzież omówione zostały pod kątem odpowiedzialności prawnej zachowań społecznie niepożądanych. Grupa Pat jak zawsze prezentowała bardzo wysoki poziom artystyczny przedstawionych scenek. Prokurator omówiła konsekwencje karne rozpowszechniania środków odurzających, konsekwencji dokonania przestępstwa przemocy seksualnej wobec osoby odurzonej środkami. Kurator analizowała demoralizacje i czyn karalny na podstawie filmu nakręconego przez młodzież grupy PaT.

Kolejna część spotkania  przygotowana została przez funkcjonariuszy KPP Czarnków we współpracy z lokalną grupą motocyklistów z Klubu Motocyklowego TUR MC Poland Chapter w Czarnkowie. Aspirant Sebastian Drewny Naczelnik WRD KPP w Czarnkowie przedstawiał konsekwencje wypadków drogowych, wykorzystując drastyczne zdjęcia wypadków  przestrzegał i zachęcał do rozsądnej jazdy, tłumaczył konsekwencje prawne prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, środków odurzających. Emocjonalny przekaz wygłosili członkowie z Klubu Motocyklowego TUR MC Poland Chapter w Czarnkowie. Zachęcali młodzież do alternatywnego spędzania czasu, przekonywali, że rozsądne prowadzenie pojazdów to przyjemność i radość życia. Zaprosili do spotkania w ich siedzibie –Wieża Ciśnień Czarnków.

Ostatnia część spotkania to głos medyków w zakresie konsekwencji zdrowotnych w zakresie spożywania środków odurzających. Powiatowy Inspektor Sanitarny Beata Kościelska oraz doktor  Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala w Poznaniu fachowiec, który ratuje życie i zdrowie osób po spożyciu środków odurzających dzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami w tym obszarze.

Spotkanie było wielkim przedsięwzięciem, okraszone zostało licznymi spotami reklamowymi w obszarze konsekwencji spożywania alkoholu „Nie wsiadam ‘‘, konsekwencji spożywania środków odurzających jak również spoty programu policji „Dopalacze niszczą życie”.

Tempo oraz szybki i bardzo atrakcyjny przekaz podczas spotkania zachęcał młodzież do stałego skupienia uwagi. Obecnie podjęte zostały działania w zakresie ewaluacji przedsięwzięcia. Rozmowy z młodzieżą prowadzone przez lokalne media po spotkaniu wskazywały na zainteresowanie tematem.

Młodzi uczestnicy spotkania  otrzymali pakiet materiałów –podręczniki pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości  ‘’Przychodzi uczeń do prawnika’’, materiały przygotowane przez Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie, Powiatową Stację Sanepid, KPP Czarnków – który ma być przyczynkiem do dalszego zainteresowania się prezentowaną problematyką.

                                                                                         Ewa Pawlikowska-Adamczak