Mielno 2018 – Program Szkolenia

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przedstawia ramowy program organizowanego szkolenia w dniach 16-18 maja 2018r. w Mielnie. W tym roku tematem przewodnim szkolenia będzie: „Wielość płaszczyzn profilaktyki i resocjalizacji w pracy kuratora sądowego. Interdyscyplinarny zakres działań”.  Tegoroczne szkolenie będzie również okazją do rozpoczęcia obchodów 100-lecia kurateli sądowej w Polsce, które przypada na dzień 8 luty 2019 roku.

RAMOWY PROGRAM Mielno 2018 r.

100 lat kurateli sądowej w Polsce – 8 lutego 2019 r.

RAMOWY PROGRAM

 szkolenia organizowanego przez WSKS w Mielnie

w dniach 16 – 18 maja 2018 r.

„Wielość płaszczyzn profilaktyki i resocjalizacji w pracy kuratora sądowego.  

  Interdyscyplinarny zakres działań”.

Dzień I – 16 maja 2018 roku

do godz. 9.00 – 12.30

przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

12.30– 13.30 obiad

13.30 – 13.45 Otwarcie szkolenia i powitanie gości.

                       Uroczyste otwarcie obchodów 100 – lecia kurateli sądowej w Polsce.

                       Wojciech Mroczkowski

                       Prezes zarządu WSKS

13.45 – 14.30 Wykład inauguracyjny „ Wieloaspektowe znaczenie pracy kuratorów sądowych. Ocena z perspektyw sędziego”.

                   SSO Piotr Hejduk – Wiceprzewodniczący Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

                   Województwa Wielkopolskiego

14.30 – 15.15 Informacja oraz prezentacje multimedialne związane z działalnością Kuratorskiej Służby Sądowej realizowane 

                       w ramach WSKS – dobre praktyki.

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 18.00 Walne Zgromadzenie WSKS ( sprawozdawcze).

20.00 Uroczysta kolacja.

 

Dzień II – 17 maja 2018 roku

8.15 – 9.45 śniadanie

Sesja 1

10.00 – 10.45 „ Kompensata państwowa jako instrument wsparcia pokrzywdzonych”.

                       SSA Grzegorz Nowak – II Wydział Karny w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;            

10.45 – 11.15 „ Podstawowe narzędzia coachingu w pracy kuratora sądowego”

                       Justyna Karolak – kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Elblągu, coach prowokatywny;

11.15 – 11.45 „ Projekty edukacyjne realizowane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych – przykład działań

                       realizowanych przez kuratorów sądowych w Sądzie Rejonowym w Trzciance  ”.

                       Ewa Pawlikowska – Adamczak – kurator specjalista, Kierownik II ZKSS w Sądzie Rejonowym w Trzciance;

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 „ Wybrane oddziaływania penitencjarne prowadzone w aresztach śledczych i zakładach karnych. Pomoc postpenitencjarna                           i praca socjalna, sukcesy i wyzwania.”.

                    mjr. Filip Skubel – specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie;             

12.45 – 13.30 „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych na terenie województwa wielkopolskiego – interdyscyplinarny zakres działań”.

                      komisarz  Michał Królikowski – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu  

13.45 – 14.45 obiad

Sesja 2

15.00 – 15.45 „Wykorzystanie koncepcji edukacji społeczno – emocjonalnej w resocjalizacji ”.

                      Sebastian Dec – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Pracownia

                        Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej;

15.45 – 16.15 „ Konsultacje z zakresu prawa karnego i cywilnego”

                       SSA Marek Górecki – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu,

                         SSA Grzegorz Nowak – II Wydział Karny w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;

16.15 – 17.45  „ Podstawowe narzędzia coachingu w pracy kuratora sądowego” – zajęcia warsztatowe

                       Justyna Karolak – kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Elblągu, coach prowokatywny;

19.30 kolacja.

Dzień III – 18 maja 2018 roku

8.15 – 9.45 śniadanie

10.00 – 11.30 „Cyberzagrożenia – działania profilaktyczne podejmowane przez Policję oraz przykłady działań w przestrzeni młodzieży”

                  podkom. Szymon Witczak – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu;

11.30 – 12.00 Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

12.00 – 12.15 Zakończenie szkolenia.

                  Prezes zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski.