Słoneczne Mielno – mimo niekorzystnych prognoz

W dniach 16-18 maja członkowie WSKS uczestniczyli w kolejnym zjeździe szkoleniowym połączonym z Walnym Zgromadzeniem naszego stowarzyszenia. Miejscem szkolenia był tradycyjnie ośrodek policyjny w Mielnie. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu inauguracyjnego Sędziego Piotra Hejduka, wieloletniego Przewodniczącego  Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu. W swym wystąpieniu  Sędzia Hejduk, który przeszedł niedawno w stan spoczynku, podsumował zmiany roli i obowiązków kuratorów sądowych na przestrzeni jego pracy zawodowej. Środowe popołudnie było przeznaczone w głównej mierze na obrady  Walnego Zgromadzenia WSKS. Obrady nie były zbyt burzliwe. Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdania skarbnika i wszystkich komisji oraz udzielili absolutorium zarządowi stowarzyszenia.

Czwartek tradycyjnie był głównym dniem szkoleniowym. W przedobiedniej sesji odbyło się sześć wykładów.  O przepisach dotyczących możliwości ubiegania się o kompensatę  państwową przez pokrzywdzonych przestępstwami, których sprawcy nie zostali wykryci opowiedział Sędzia Grzegorz Nowak z II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.  Do stosowania metody coachingu w pracy kuratora sądowego zachęcała Justyna Karolak – kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Elblągu, która w sesji popołudniowej przeprowadziła dla zainteresowanych warsztaty z  coachingu prowokatywnego.  Przykłady projektów edukacyjnych realizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przedstawiła Ewa Pawlikowska – Adamczak, Kierowniczka II ZKSS w Sądzie Rejonowym w Trzciance. Ciekawy wykład na temat oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych przedstawił  mjr Filip Skubel, specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, skupiając się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej osób skazanych i opuszczających zakłady karne. Wykład na temat „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych na terenie województwa wielkopolskiego – interdyscyplinarny zakres działań” przedstawił  kom.  Michał Królikowski, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu.  A o koncepcji edukacji społeczno–emocjonalnej w resocjalizacji opowiedział Sebastian Dec, były dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu, a obecnie pracownik naukowy Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu i UAM. W sesji popołudniowej oprócz warsztatów coachingowych zainteresowani mieli możliwość indywidualnych konsultacji z zakresu prawa karnego i cywilnego prowadzonych przez: Sędziego Marka Góreckiego, Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sędziego Grzegorza Nowaka z II Wydział Karnego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

W piątkowe przedpołudnie p  zagrożeniach w sieci internetowej dotyczących młodzieży i cyberprzestępczości oraz działaniach profilaktycznych podejmowanych przez Policję w tym zakresie opowiedział podkom. Szymon Witczak, specjalista Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu obiecując na zakończenie, że za rok przygotuje wystąpienie dotyczące subkultur kibicowskich i podejmowania prób współpracy KWP z klubami w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych,  co w kontekście wydarzeń, które nastąpiły zaledwie dwa dni później na stadionie przy ul. Bułgarskiej  w Poznaniu, nabiera wyraźnie istotnego znaczenia.

Mimo niesprzyjających prognoz pogody aura okazała się w tym roku dla nas bardzo łaskawa. Była więc okazja nie tylko do popołudniowych, nadmorskich spacerów, ale nawet plażowania, a wieczorne kolacje z tańcami pozwoliły na chwile relaksu i integracji środowiska kuratorskiego, a warto zaznaczyć, że w naszym stowarzyszeniu mamy Koleżanki i Kolegów aż z 17 okręgów.

Radosław Kossakowski (SR Gniezno)

foto Paweł Woźny (SR Szamotuły)