Mielno 2019 – program

RAMOWY PROGRAM

 szkolenia organizowanego przez WSKS w Mielnie

w dniach 15 – 17 maja 2019 r.

                          „System i organizacja Kuratorskiej Służby Sądowej w Wielkiej Brytanii                        

                               i Polsce. Kuratela Sądowa w strukturze współpracy z innymi instytucjami”.

 

 Dzień I – 15 maja 2019 roku

do godz. 8.00 – 12.00  – przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka);

12.00– 13.00  – obiad;

13.15 – 13.45 – Otwarcie szkolenia i powitanie gości. Wystąpienia zaproszonych gości.

                           Uroczyste otwarcie obchodów 100 – lecia kurateli sądowej w Polsce oraz 20 – lecia

                            Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

                        Wojciech Mroczkowski – Prezes zarządu WSKS;                               

13.45 – 14.30 – Wykład inauguracyjny „ Powstanie, rozwój i profesjonalizacja Kurateli Sądowej w Polsce na przestrzeni lat”. – Paweł Czerny – Wiceprezes zarządu WSKS;              

 14.30 – 15.15  – Informacja oraz prezentacje multimedialne związane z działalnością Kuratorskiej Służby Sądowej realizowane  w ramach WSKS – dobre praktyki.

15.15 – 15.30 – Przerwa kawowa;

15.30 – 18.00 – Walne Zgromadzenie WSKS ( sprawozdawcze).

20.00 – Uroczysta kolacja.

Dzień II – 16 maja 2019 roku

8.15 – 9.45 – śniadanie;

Sesja 1

10.00 – 10.30 – „Aktualna sytuacja Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce” Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów;

10.30 – 11.15 – „Społeczne uwarunkowania zjawiska przestępczości nieletnich i dorosłych”  prof. nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński  – Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS Uniwersytetu Łódzkiego;

11.15 – 12.00 –  „Transformacja Probacji w Wielkiej Brytanii”cz.1  Robert Cotterell – Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii

– dr Michał Szykut – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Pedagogicznych, Kierownik ZKSS w Sądzie Rejonowym w Lęborku

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa;

12.30 – 13.00  – „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego jako środek prawny w pracy kuratora sądowego ”SSA Grzegorz Nowak –II Wydział Karny w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;                      

13.00 – 13.30 – „Działania profilaktyczne Policji realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Kuratorską Służbą Sądową” –  nadkomisarz Michał Królikowski – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu; 

13.30 – 14.00 – „ Sytuacje kryzysowe we współczesnym świecie” – komisarz  Szymon Witczak –  Wydział Prewencji KWP w Poznaniu; 

14.00 – 15.00 – obiad;

Sesja 2

15.00 – 15.45 „ Przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – współpraca Służby Więziennej z Kuratorską Służbą Sądową” mjr. Filip Skubel –  starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie;            

15.45 – 17.15 – „Debata dotycząca pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Współpraca międzyinstytucjonalna pomiędzy Sądem (Sędziowie, Kuratorzy), Policją oraz Służbą Więzienną.

                          prof. nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński  – Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS Uniwersytetu Łódzkiego;

                           SSA Grzegorz Nowak – II Wydział Karny w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;                      

                           dr Michał Szykut – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Pedagogicznych,

                           Kierownik ZKSS w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

                           nadkomisarz Michał Królikowski – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu; 

19.30 – kolacja.

Dzień III – 17 maja 2019 roku

8.15 – 9.45 – śniadanie;

10.00 – 10.45 – „Mechanizmy funkcjonowania karteli narkotykowych na przykładzie Meksyku. System zapobiegania, kontroli i karania”

                            prof. nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński  – Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS Uniwersytetu Łódzkiego;

10.45 – 11.30 – „Transformacja Probacji w Wielkiej Brytanii”cz.2

                        Robert Cotterell – Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii

                        dr Michał Szykut – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Pedagogicznych, Kierownik ZKSS w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

11.30 – 12.00 – Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

12.00 – 12.15 – Zakończenie szkolenia.

                       Prezes zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski.

Program szkolenia Mielno 2019r.