Unieście’2019 – dwa jubileusze

100 lat kurateli – 20 lat WSKS

W dniach 15-17 maja odbył się kolejny zjazd szkoleniowy połączonym z Walnym Zgromadzeniem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Krokus” w Unieściu. Spotkanie miało podwójnie uroczysty charakter, albowiem zbiegły się dwa jubileusze – stulecie kuratorskiej służby sądowej i dwudziestolecie działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych .

Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością Grzegorz Kozera – przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Andrzej Martuszewicz – prezes Fundacji Probare, Beata Kardysz – kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Koszalinie, sędzia Piotr Hejduk – honorowy członek WSKS, major Filip Skubel – starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie i nadkomisarz Michał Królikowski – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu. Przemówienia zaproszonych gości skupiały się głównie na gratulacjach i życzeniach dalszych sukcesów w naszej trudnej, często niebezpiecznej, ale jakże ważnej dla społeczeństwa pracy. A, że nie jest ona łatwa, ale też różnorodna mogliśmy zobaczyć podczas prezentacji przedstawionych przez koleżanki i kolegów z różnych zespołów. W uznaniu różnych zasług dla części członków WSKS oraz przyjaciół naszego stowarzyszenia Wojciech Mroczkowski, prezes zarządu WSKS wręczył podziękowania i okolicznościowe pamiątki. Wszyscy obecni w Unieściu członkowie stowarzyszenia również otrzymali pamiątki i dyplomy.  Część inauguracyjną zakończył wykład Pawła Czernego, wiceprezesa zarządu WSKS pod tytułem: „ Powstanie, rozwój i profesjonalizacja kurateli sądowej w Polsce na przestrzeni lat”.  W przerwie przed  Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym czekał na nas imponujących rozmiarów tort z okazji podwójnego jubileuszu. Walne już drugi rok z rzędu poprowadził Maciej Pietraszak  (SR Piła). Członkowie zgromadzenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania: prezesa, sekretarza, skarbnika i poszczególnych komisji oraz udzielili absolutorium zarządowi stowarzyszenia.

W części szkoleniowej naszego zjazdu wystąpili:

Piotr Chomczyński, prof. nadzw. dr hab.  z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS Uniwersytetu Łódzkiego prezentując dwa wykłady – „Społeczne uwarunkowania zjawiska przestępczości nieletnich i dorosłych” oraz „Mechanizmy funkcjonowania karteli narkotykowych na przykładzie Meksyku. System zapobiegania, kontroli i karania”

Grzegorz Kozera, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – omawiając aktualną sytuację Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce

Grzegorz Nowak, sędzia II Wydziału Karnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu – przedstawiając  zagadnienia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jako środka prawnego w pracy kuratorów sądowych

Michał Szykut,  dr Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, kierownik ZKSS w Sądzie Rejonowym w Lęborku – prezentując wykład (nieobecnego niestety w Unieściu) Roberta Cotterella z Ministerstwa Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii pt.: „Transformacja Probacji w Wielkiej Brytanii”

nadkom. Michał Królikowski, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu  – omawiając działania profilaktyczne Policji realizowane na terenie województwa wielkopolskiego we współpracy z Kuratorską Służbą Sądową.         

kom. Szymon Witczak z Wydział Prewencji KWP w Poznaniu  – przedstawiając  sytuacje kryzysowe we współczesnym świecie

mjr Filip Skubel, starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie – prezentując przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy Służby Więziennej z Kuratorską Służbą Sądową

 Wykłady niosły bardzo bogaty przekaz merytoryczny. Rozmowy i dyskusje dotyczące prezentowanych podczas nich tematów, a także bieżącej sytuacji kurateli sądowej w Polsce trwały jeszcze długo w kuluarach. Niestety w tym roku, mimo podwójnego jubileuszu, nie dopisała nam pogoda. Nie było więc możliwości popołudniowego plażowania.  Pozostały nadmorskie spacery i koleżeńskie rozmowy będące odstresowaniem od trudów naszej całorocznej pracy.

Z niecierpliwością oczekiwać będziemy na kolejne spotkanie w Unieściu, które w przyszłym roku zaplanowane zostało w dniach 20 – 22 maja.

Radosław Kossakowski (SR Gniezno)/foto Paweł Woźny (SR Szamotuły)