Echa XIII Lęborskich Wydarzeń

Lębork, dnia 09 lipca 2019 r.

Sprawozdanie z XIII Lęborskich Wydarzeń 28 – 29 czerwca 2019 r.

28 czerwca 2019 r. w ramach XIII Lęborskich Wydarzeń, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter, ze względu na jubileusze: 100 – lecia Kurateli Sądowej w Polsce, 20 – lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Wśród tegorocznych gości należy wymienić p. Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku Katarzynę Wesołowską, członków Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego oraz kuratorów sądowych z kilkunastu okręgów sądowych w Polsce, gości z Wielkiej Brytanii i Ukrainy, jak również przedstawicieli środowisk akademickich. Nawiązanie do rocznic znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno podczas wprowadzenia w tematykę konferencji dr Michała Szykuta, jak również w wystąpieniach Burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka oraz Prezesa WSKS Wojciecha Mroczkowskiego. Dzięki zaangażowaniu środowisk akademickich oraz pomocy i wsparciu Lęborskiego Samorządu, tegoroczne obrady istotnie wzbogacili swoimi referatami profesorowie: Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański), Jarosław Utrat – Milecki (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Zalewski (Uniwersytet Warszawski), Piotr Chomczyńśki (Uniwersytet Łódzki) oraz goście z Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Poszczególne wystąpienia kończyły dyskusje, w które angażowała się licznie zgromadzona publiczność. Wystąpienia gości z Wielkiej Brytanii: Roberta Cotterella oraz Marcusa Hoo, dotyczyły specyfiki popełnianych czynów karalnych przez uczniów angielskich szkół. Referaty dr Katarzyny Witkowskiej – Rozpary i dr Joanny Główczewskiej, koncentrowały się na zjawiskach ważnych w perspektywie codziennie wykonywanych zadań przez kuratorów sądowych.

Jednocześnie w ramach XIII Lęborskich Wydarzeń odbył się II Kuratorski Zlot Motocyklowy oraz XIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski. Uczestnicy spotkań wsparli istotnie Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

W imieniu uczestników XIII Lęborskich Wydarzeń chciałbym podziękować Burmistrzowi Lęborka p. Witoldowi Namyślakowi za okazywane zainteresowanie specyfiką pracy kuratorów sądowych, co przynosi efekt w trwającej już od wielu lat współpracy, pomiędzy lokalnym samorządem, a kuratorami z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Lęborku. Podziękowania kieruję do obecnych podczas obrad członków Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego. Szczególne dziękuję koleżankom i kolegom: Martynie Miklińskiej (za wyjątkowe talenty menedżerskie), Sławomirowi Tutakowskiemu (za umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych), prof. Piotrowi Chomczyńskiemu (za wsparcie intelektualne), Tomaszowi Dołotko (za organizację rozgrywek piłkarskich), Justynie Karolak (za tłumaczenie wystąpień), Krystynie Król (za opiekę medyczną) oraz Witoldowi Czubakowi (za organizację zlotu motocyklowego)

                                                                                  Sporządził

                                                                                   Michał Szykut

Wykorzystując okazję, kreślimy kilka słów od kuratorów motocyklistów. Bardzo dziękujemy Michałowi Szykutowi za możliwość zorganizowania II Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego w ramach Wydarzeń Lęborskich. W Lęborku byliśmy drugi raz. Nabywamy doświadczenia i mamy nadzieję, że następna edycja kuratorskiego zlotu motocyklowego będzie jeszcze lepsza. Ekipa motocyklowa stwierdziła, że w następnym roku spotkamy się w …. To będzie niespodzianka. Nie zostawiamy Lęborka, wrócimy tam na pewno. Wielkie dzięki chcemy przekazać Martynie Miklińskiej, za pomoc i zorganizowanie ratunku dla jednej z maszyn. Jeśli ktoś chciał być w tym roku na zlocie ale się nie zdecydował, zachęcamy do udziału w przyszłym roku.

Witold Czubak

https://www.lebork.pl/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja-na-100-lecie-polskiej-kurateli-sadowej/