III Edycja Tygodnia Profilaktyki oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach

III Edycja Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

„ Szamotuły sercem otwarte na teatr i film ‘’

1-5 października 2019 roku.

oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach .

Organizatorami III Edycji Tygodnia Profilaktyki był II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń sądu w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach oraz Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli; Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy dyrektorów szkół szamotulskich, dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury w Szamotułach oraz Fundacji „ Nie wykluczaj ‘’ z Poznania.

Celem Tygodnia Profilaktyki było promowanie mody na życie bez uzależnień, propagowanie prospołecznych postaw, zapobieganie zachowaniom aspołecznym, wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, propagowanie idei twórczej profilaktyki poprzez działania teatralne, sportowe, artystyczne , a także powołanie kolejnego PaTPORTU w Zespole Szkół w Otorowie w powiecie szamotulskim. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych łączy i aktywizuje młodzież, nauczycieli, kuratorów i dyrektorów szkół oraz władze samorządowe by wspierały bezpieczny styl życia.

Tydzień Profilaktyki był prowadzony przez autora programu PaT Grzegorza Jacha. Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z dyrektorami szkół, władzami samorządowymi, II ZKSS Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz ekspertem programu PaT – kierownikiem II ZKSS w Szamotułach Agnieszką Nowaczyk i panią dyrektor OPS w Szamotułach Iwoną Lembicz – Kwatreą, dyrektorem SP nr 2 Małgorzatą Jagiełłowicz oraz dyrektorem ZS nr 3 Danutą Kubiaczyk. Przez cały tydzień byliśmy aktywni profilaktycznie, a tym samym ukazywaliśmy młodym odbiorcom jak ważny jest drugi człowiek. Tydzień Profilaktyki zakończony został I Regionalnym Przystankiem Profilaktycznym w Szamotułach w którym wzięła udział młodzież ze szkół Powiatu Szamotulskiego, Powiatu Międzychodzkiego oraz młodzież z innych miast Polski.

W dniu 4 października I Przystanek Profilaktyczny został rozpoczęty V Marszem „ Masz odwagę iść przez życie swoją własną drogą ‘’ wśród licznie zaproszonych gości był z nami Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski, kurator specjalista z BKO w Poznaniu Justyna Piekarska oraz liczni kuratorzy z innych sądów między innymi Kierownik ZKSS w SR w Obornikach Justyna Tolińska i zawsze wspierający nasze działania Kierownik ZKSS SR w Chodzieży  Wojciech Bełka.  Ulicami Szamotuł młodzież wraz z nauczycielami, kuratorami, władzami samorządowymi, dyrektorami prezentowała profilaktyczne hasła; „ Nie bij ‘’ , „ Miej oczy otwarte ‘’ , ‘’ Jesteś potrzebny ‘’ , „ Stop przemocy ‘’ , ‘’ Warto marzyć ‘’ , „ Stop narkotykom ‘’ , ‘’ Mamo Tato uwierz we mnie ‘’, „ Daj mi pół litra miłości i działkę rozmowy ‘’, „ Mamo Tato ogarnij się ‘’ okazując wiele radości, życzliwości odwagi , wyboru swojej własnej drogi.  W czasie I Przystanku młodzież miała możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach z instruktorami między innymi wokalnych, teatralnych, zumby, hip-hopu, plastycznych, fotograficznych, dziennikarskich, fitness-stepu, kulinarnych, instrumentalnych, stylizacji, czy fryzjerskich. Warto nadmienić, iż warsztaty fotograficzne prowadził Kierownik I ZKSS SR w Szamotułach Paweł Woźny.

Po kilku godzinach ćwiczeń młodzież zaprezentowała swoje efekty pracy w dniu następnym na oficjalnej Gali I Profilaktycznego Przystanku. Warto dodać, iż do późnych godzin nocnych młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w przedstawieniach teatralnych, w koncertach, w licznych animacjach, a przede wszystkim w szczerych wzruszeniach, serdecznościach w oparciu o gesty przyjaźni nawiązując relacje poprzez rozmowę, taniec, a przede wszystkim bycie ze sobą w zabawie, bez używek, bez przemocy.

Podczas koncertu wystąpił dla młodzieży kurator specjalista z Poznania pan Roman Fons wprowadzając wszystkich w niezwykły nastrój i pokazując, iż muzyka może być pasją, nawet, gdy na co dzień głównym zadaniem jest wychowanie i resocjalizacja.

W czasie, gdy młodzież intensywnie pracowała nad sobą, opiekunowie grup uczestniczyli w zajęciach z Sędzią Sądu Rejonowego w Szamotułach Kajetanem Kosterkiewiczem, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ aspekty prawne wśród dyrektorów, nauczycieli wzbudzają wiele emocji. Sędzia w sposób interesujący dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem wraz z panią dyrektor PPP w Szamotułach Anną Rożańską.

W dniu 5 października na Hali Nałęcz w Szamotułach nastąpiło podsumowanie III Edycji Tygodnia Profilaktyki oraz I Regionalnego Przystanku Profilaktycznego PaT w Szamotułach. Młodzież uczestnicząca w Przystanku zaprezentował pracę wykonaną podczas kilkugodzinnych warsztatów, a tym samym opowiedziała o swoich doświadczeniach, czy przeżyciach w społeczności przystankowej.

Był to intensywny tydzień w ramach naszych działań odwiedziliśmy Szkołę w Otorowie, Szkołę Podstawową nr 2 w Szamotułach, Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach, skorzystamy z uprzejmości dyrektora Ośrodka Kultury pana Piotra Michalaka oraz szamotulskich szkół. Nasze spotkania inspirowały młodzież do odnalezienia swoich pasji, fascynowały w relacjach z instruktorami, motywowały do działań profilaktycznych, uskrzydlały nadając sens przyjaźni.

Profilaktyka w powiecie szamotulskim to nie tylko ulotki, a przede wszystkim działanie, praca z młodzieżą i promowanie mody na życie bez uzależnień. Kuratorzy wraz z innymi instytucjami łączą się by wspólnie działać dla młodzieży, by wspólnie i głośno mówić o tym, co w życiu ważne, by pokazywać młodym ludziom jak warto dokonywać właściwego wyboru, a przede wszystkim dawać młodym osobom czas i obecność by ich życie było uczciwe, zgodne z prawem, radosne i pełne pozytywnych wzruszeń.

Autor Agnieszka Nowaczyk

Społeczność PaT w Szamotułach

Cóż to takiego PaT. Wytłumaczenie nie jest aż tak trudne. To skrót od nazwy „Profilaktyka a Ty” czyli ogólnopolskiego programu walki z uzależnieniami i wykluczeniem społecznym młodych ludzi.

Jak twierdzi  autor projektu Grzegorz Jach, to sposób na promowanie mody na życie bez uzależnień: od alkoholu, narkotyków i … internetu. To na wskroś humanistyczna akcja pokazująca młodzieży, że można funkcjonować bez używek, a trzeźwy świat jest o wiele atrakcyjniejszy niż ten, w którym żyją uzależnieni i wykluczeni.  W pierwszy październikowy weekend  w Szamotułach pojawiła się silna  grupa PaT z dalszej i bliższej okolicy. A że program stawia na aktywność to i warsztaty przygotowane przez organizatorów nie dawały młodzieży czasu na dłuższy odpoczynek. Jednak PaT-owskie spotkania i warsztaty rozpoczęły się już wcześniej. W Otorowie przez kilka dni młodzież przygotowywała spektakl „Sekret” w reżyserii Grzegorza Jacha.

Pierwszy Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach rozpoczął piątkowy Marsz. Marsz ludzi uśmiechniętych, przyjaznych, rozdyskutowanych i, co najważniejsze, otwartych. Po oficjalnym otwarciu Przystanku w hali „Nałęcz”, jeszcze w piątek rozpoczęły się zajęcia warsztatowe:  plastyczne, plakatu zaangażowanego,  instrumentalne, wokalne, hip-hopu , , skarpbockingu, zumby, finess – stepu, Dj’skie , fryzjerskie, fotograficzne, kulinarne i  stylizacji . Wieczorem  koncerty i przedstawienia  teatralne. W Auli Szkoły Podstawowej nr 2  szamotulanie zobaczyli spektakle na motywach prozy  Czechowa i Mrożka. Działo się dużo I twórczo. I  tak aż do sobotniej Gali …..

Społeczność PaT–owska to środowisko wyjątkowo otwarte: „Każdy młody człowiek, który przychodzi do naszej PaT-owskiej społeczność utrzymuje bliskie relacje z rówieśnikami. W naszej grupie są dzieci po przejściach, lecz  także młodzież tzw. dobrych domów. My nie stygmatyzujemy, zapraszamy każdego, każdy znajdzie coś dla siebie.  Dla każdego mamy czas i przestrzeń do działania. Metoda twórczej profilaktyki rówieśniczej, na której opiera się PaT,  sprawdza się od początku działania w naszej świetlicy środowiskowej ” Anioły “. W PaT-cie otrzymaliśmy idę i dziś tworzymy społeczność, którą najprościej można zdefiniować:  młody człowiek dla drugiego młodego człowieka.” – mówi  Agnieszka Nowaczyk, psycholog, ekspert programu PaT, szefowa Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Autor Tomasz Grochowski

Poniżej linki do filmu z wydarzenia:

Link 1

Link 2

 

Foto Paweł Woźny.