Komunikat

Współpraca kuratorów sądowych

W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego.

 Poszczególne podmioty reprezentowali ( w kolejności alfabetycznej );

 Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis”

 – Honorata Czajkowska – Prezes

 Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”

 – Andrzej Martuszewicz – Prezes

 Krajową Radę Kuratorów

– Grzegorz Kozera – Przewodniczący

– Waldemar Saliński – Zastępca Przewodniczącego

– Adam Syldatk – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Współpracy

 Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

– Dariusz Palmirski – Prezes

 Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

– Aleksandra Szewera – Nalewajek – Przewodnicząca MOZ Okręgu Warszawa- Praga

– Jerzy Parzych – Członek Komitetu Założycielskiego

– Adam Witkowicz – Członek Komitetu Założycielskiego

 Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych

– Teresa Świątek – Sekretarz

 Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”

 – Grzegorz Hajdukiewicz – Prezes

Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”

 – Aneta Marczak- Cywińska – Prezes

– Kamil Bujak – Członek Zarządu

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

– Wojciech Mroczkowski- Prezes.

 Przedmiotem spotkania było przygotowanie płaszczyzny do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i partnerstwie. Wszystkie podmioty wyraziły gotowość do podjęcia i kontynuowania zgodnych działań na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce oraz zapewnienia właściwej rangi zawodu kuratora sądowego. Na spotkaniu określono wstępnie zakres tematyczny współpracy oraz ustalono zarys harmonogramu działań.