Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe

dotyczące świadczenia usług kuratora specjalisty wychowawcy w Ośrodku Pracy z Młodymi “NASZE MIEJSCE”, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej.

Zapytanie Ofertowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 3 BRAK POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH – WSKS