Komunikat

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informuje, że walne zgromadzenie członków stowarzyszenia połączone ze szkoleniem zaplanowane na maj tego roku zostaje przełożone. Decyzja o zmianie terminu jest podyktowana aktualną sytuacją epidemiologiczną i związanymi z tą sytuacją ograniczeniami. Mając nadzieję na poprawę sytuacji epidemiologicznej i zniesieniem ograniczeń wyznaczono nowy termin walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia połączonego ze szkoleniem, które odbędzie się w dniach 29 września do 01 października.

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych