Pierwsze Lęborskie Spotkania Praktyków Pomocy i Wsparcia

 Lębork, dnia 15 czerwca 2021 r.             

Koleżanki i Koledzy

            Po okresie ograniczeń pandemicznych  mamy satysfakcję, że możemy poinformować  o oficjalnym otwarciu Klubu Osiedlowego  Baza w Lęborku, w ramach, którego działa Ośrodek Pracy z Młodymi Nasze Miejsce. Dzięki współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Lęborku, Stowarzyszeniem Eduq oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych udało się z powodzeniem realizować ideę zaangażowania kuratorów sądowych w funkcjonowanie środowiska lokalnego. Działająca od 01.01.2020 r. placówka wychowawczo – resocjalizacyjna, w której organizację i funkcjonowanie zaangażowali się kuratorzy z Lęborka, trwa dzięki wykorzystaniu funduszy w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT”- usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji  w  latach  2020-2022.

Organizując wraz z Naszymi Partnerami I Lęborskie Spotkania Praktyków Pomocy i Wsparcia 22 czerwca 2021 r, chcemy  pokazywać rozwijającą się od wielu lat koncepcję współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, organizacjami III sektora i kuratorami sądowymi, potwierdzającą realizowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego w Lęborku, równolegle   do   I Spotkania Praktyków  Pomocy i Wsparcia odbędzie się szkolenie dla kuratorów społecznych, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz dzielnicowych nt. Kształtowania umiejętności rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych symptomów kłamstwa (prowadzenie prof. Piotr Chomczyński Uniwersytet Łódzki). Zarówno część seminaryjna, jak i szkoleniowa, będą realizowane zgodnie  z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi.

Chcielibyśmy podziękować  kolegom: Prezesowi WSKS Wojciechowi Mroczkowskiemu oraz Markowi Krystjańczukowi z ZKSS w Słupsku (Pełnomocnik WSKS), którzy ze zrozumieniem, pobłażliwością oraz dobrą wolą  angażują się  w nasze przedsięwzięcie.

                                                                       Z pozdrowieniami

                                                                                               Michał Szykut

Agenda Lęborskich Spotkań Praktyków Pomocy i Wsparcia, Lębork Klub Osiedlowy Baza  22 czerwca 2021 r.:

 • 10.00 Przywitanie uczestników i wprowadzenie   w tematykę spotkania
 • Inspiracje dla koncepcji powstania Ośrodka Pracy z Młodymi Nasze Miejsce, dr Michał Szykut Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorw Sądowych
 • Funkcjonowanie Klubu Osiedlowego Baza, Alina Fegler-Kotkiewicz Prezes Stowarzyszenia EDUQ
 • Współczesne wyzwania animacji społecznej – Jerzy Boczoń, działacz społeczny, współzałożyciel i prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
 • Debata: Dobre praktyki animacji społecznej- moderator Jerzy Boczoń
 • Centra Organizacji Pozarządowych jako narzędzie rozwoju społeczności lokalnej. Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych
 • Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, prof. Przemysław Frąckowiak, PUSS w Pile
 • Innowacyjne metody resocjalizacji na przykładzie ZP w Poznaniu, Michał Nowak dyrektor ZP w Poznaniu
 • Specyfika funkcjonowania Wędki, Wojciech Przybysz Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. Każdego Człowieka
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych symptomów kłamstwa – wprowadzenie w tematykę szkolenia, prof. Piotr Chomczyński Uniwersytet Łódzki.
 • Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii mieszkańców miasta Lęborka, Katarzyna Nowak MOPS w L-ku
 • 14.00 Obiad (Klub Osiedlowy Baza)