RAMOWY PROGRAM

szkolenia organizowanego przez WSKS w Mielnie

w dniach 29 września – 1października 2021 r.

„Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – obecny stan, doświadczenia i wyzwania.

20 – lat Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych”.   

Dzień I –  29 września 2021 roku

do godz. 8.30 – 12.30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

12.30– 13.30 – obiad

13.30 – 13.45 Otwarcie szkolenia i powitanie gości.

Wojciech Mroczkowski –Prezes Zarządu WSKS

13.45 – 14.30Wykład inauguracyjny

„Wpływ ustawy o kuratorach sądowych na profesjonalizację i funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej ”.

Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów;

14.30 – 15.15 Informacja oraz  prezentacje multimedialne związane z działalnością Kuratorskiej Służby Sądowej realizowane 

                       w ramach WSKS – dobre praktyki.

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 18.00 Walne Zgromadzenie WSKS ( sprawozdawczo – wyborcze).

20.00 – Uroczysta kolacja.

 

Dzień II – 30 września 2021 roku

8.15 – 9.45 –  śniadanie

Sesja 1

10.00 – 10.45 „ Probacja w popkulturze – kurator sądowy jako bohater filmowy i literacki”.

 dr Michał Szykut – Państwowa Uczelnia im. Stanisława Staszica w Pile;

10.45 – 11.15 „ Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych – dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania przyszłości związane

z oddziaływaniamiwobec ludzi młodych”

kom. Szymon Witczak – ekspert |Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;

11.15 – 11.45 „Międzyinstucjonalna wymiana doświadczeń w zakresie odbioru dzieci i wzajemnego oddziaływania w przestrzeni

społecznej  ”.

 nadkom.  Michał Królikowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu;

11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 „ Czynniki ryzyka w ramach karier kryminalnych w biografiach klientów kuratorów sądowych”.

prof.nadzw.dr hab. Piotr Chomczyński, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;

12.45 – 13.30 „ Problem wiarygodności wypowiedzi w pracy kuratora sądowego”

prof.nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;

13.45 – 14.45 –  obiad

 

 

Sesja 2

15.00 – 15.45  „Oddziaływania podejmowane wobec osadzonych w celu podtrzymania relacji rodzic – dziecko, na podstawie programu

resocjalizacyjnego Bliżej rodziny”.

kpt. Tomasz Kilarski, Zakład Karny w Koziegłowach;

15.45 – 16.15  „Wielowymiarowa współpraca Zakładu Poprawczego w Poznaniu w środowisku lokalnym.Wspólne zadania

i cele we współpracy z kuratorską służbą sądową”.

Michał Nowak – Dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu.;

16.15 – 17.00  „ Konsultacje z zakresu prawa karnego i systemu dozoru elektronicznego”

  SSA Grzegorz Nowak – II Wydział Karny w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu,

  SSO Janusz Śniatecki – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem

                           Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

17.00 – 17-45” Konsultacje z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego”

                          Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów;

19.30 – kolacja.

 

Dzień III – 1 października 2021 roku

8.15 – 9.45 –  śniadanie

10.00 – 10.45  „ Współpraca Kuratorskiej Służby Sądowej z Służbą Więzienną w okresie pandemii ”,

mjr. Filip Skubel –  starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie

10.45 – 11.30„Kuratorzy sądowi, a środowisko lokalne – doświadczenia lęborskie”

      Sławomir Tutakowski– Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;

11.30 – 12.00 Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.

12.00 – 12.15 Zakończenie szkolenia.

Prezes Zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski.