Komunikat

 

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

W dniu 24 lutego 2022r Naród Ukraiński – nasi najbliżsi sąsiedzi – został  najechany przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Inwazja trwa już piątą dobę. Ta brutalna i haniebna napaść wywołała sprzeciw całego wolnego świata. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zdecydowanie potępia ten akt wyjątkowo nieusprawiedliwionej niczym agresji.

Mamy w pamięci jeszcze niedawne nasze spotkania z Koleżeństwem z Ukrainy z Instytutu Służby Więziennej i Wykonawczej w Kijowie: wymianę doświadczeń na konferencjach w Toruniu, Lęborku, a także na Ukrainie –  w obecnie obleganym i wyniszczonym wojną Kijowie. Jesteśmy  z Wami! Pamiętamy Was jako osoby przyjacielskie, ofiarne, gotowe do niesienia pomocy każdemu kto jej potrzebuje. Przesyłamy Wam wyrazy naszej solidarności.

Mając na uwadze wyniszczający ludność Ukrainy charakter działań wojennych prowadzonych ze strony wojsk rosyjskich apelujemy o włączenie się we wszelkie inicjatywy niesienia pomocy ofiarom tej wojny. Wielu z nas prowadzi dozory, nadzory oraz inne postępowania, w których udział biorą osoby narodowości ukraińskiej. Mamy zatem okazję, by w tym czasie w sposób szczególny pochylić się nad ich potrzebami związanymi z wojennym losem, a także, losem ich rodzin broniących Ojczyzny i znoszących trudy wojny.  

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych