Agenda Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz Letniej Szkoły Kryminalistyki i Kryminologii w Lęborku

Lębork, dnia 19 czerwa 2022r.

 

Agenda Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przestępczość w czasie kryzysów społecznych, Sala Rajców UM w Lęborku, 01.07.22 r. g. 10.00.

Panel I Przestępczość w czasie kryzysów społecznych

 • 10.00 – Przywitanie uczestników konferencji – dr Michał Szykut (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)
 • 10.10 – Wprowadzenie w tematykę konferencji – dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS w Pile (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)
 • 10.20 – Kara więzienia w czasie pandemii COVID – 19 w Stanach Zjednoczonych – prof. Katarzyna Celińska (John Jay College of Criminal Justice – The City University, New York)
 • 10.50 – Zjawisko przemocy domowej podczas kryzysów społecznych – sędzia Tatiana Kononenko (Sąd Okręgowy w Charkowie)
 • 11.10 – Realizacja państwowej polityki penitencjarnej Ukrainy w warunkach wojny wywolanej przez rosyjską agresję, dr Liudmyla Dubchak (Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju Terytorialnego Ogólnoukraińskiego Związku Rad Okręgowych i Regionalnych)
 • 11.30 Przestępczość i polityka kryminalna w Polsce w latach 2019-2022. Kierunki, wyzwania, (utracone?) szanse, dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, (Centrum Analiz Kryminologicznych UW, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR, Uniwersytet Warszawski)
 • 11.50 Hipertrofia zawieszonych postępowań wykonawczych w pracy kuratora zawodowego, dr Anna Janus-Dębska (Kurator okręgowy – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga)
 • 12.05 Przerwa kawowa

Panel II Przestępczość w czasie kryzysów społecznych – niekonwencjonalne spojrzenie studentów i doktorantów

 • 12.20 Przestępstwo i jego sprawca w popkulturze – konteksty muzyczne, Dominika Ryba, Wiktoria Sawicz, Kacper Adamski (studenci I roku na kierunku Kryminalistyka z Kryminologią, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)
 • 12.35 Metody postępowania ze zwłokami i ich wpływ na środowisko w czasie pandemii COVID-19 z perspektywy zielonej kryminologii, Karolina Bloch, Maria Kopeć, Łukasz Kuliński, Natalia Ołdak (studenci I i II roku na kierunku Kryminologia, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski)
 • 12.50 Przestępstwo publicznego pochwalania i propagowania zachowań o charakterze pedofilskim w polskim Kodeksie karnym, mgr Jakub Dylewski, asystent sędziego – Sąd Rejonowy w Lęborku, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, 
 • 13.00 Przerwa kawowa

Panel III Debata: Instytucje totalne w czasie kryzysów społecznych

 • 13.15 – 14:00 – Wprowadzenie i dyskusja
 • Strategie dostosowawcze osadzonych w honduraskich zakładach karnych – wnioski z badań empirycznych, dr hab. Piotr Chomczyński, Prof. UŁ, (Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych)
 • Strategie dostososowawcze w polskich zakładach poprawczych, dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS  w Pile (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)
 • Kuratela sądowa w Polsce jako instytucja totalna? dr Michał Szykut (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)
 • Kuratela sądowa w Wielkiej Brytanii jako instytucja totalna? Robert Cotterell, emerytowany zastępca kuratora okręgowego Sheffield
 • 14.15 obiad  (Klub Osiedlowy Baza)

 Agenda I Edycji Letniej Szkoły Kryminalistyki i Kryminologii w Lęborku

Dzień 1 – 27.06.22 r.

 • Zakwaterowanie grup studenckich w hostelu
 • 16.30 – 18.00 Spotkanie informacyjne: studenci z kadrą i opiekunami Letniej Szkoły
 • Grillowe spotkanie integracyjne na tarasie Klubu Baza w Lęborku

Dzień 2 – 28.06.22 r.

 • 8.30 śniadanie
 • 9.30 – 11.00 i 11.30-13.00 – Warsztaty metodologiczne prof. Katarzyna Celinska (The City University of New York), dr hab Piotr Chomczyński, prof. UŁ (Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych) – analiza danych statystycznych, przygotowywanie narzędzia badawczego do projektu realizowanego w Lęborku
 • 16.00 – obiadokolacja
 • 17.00 – Lębork miasto, w którym wynaleziono telewizję – spotkanie w Muzeum w Lęborku oraz zwiedzanie Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego

Dzień 3 – 29.06.22 r.

 • 8.30 śniadanie
 • 9.30 – 11.00 i 11.30-13.00 – Warsztaty metodologiczne prof. Katarzyna Celinska,(The City University of New York), dr hab. Piotr Chomczyński prof. UŁ (Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych) – analiza danych statystycznych, przygotowywanie narzędzia badawczego do projektu realizowanego w Lęborku

– Przygotowanie  narzędzia kwestionariusza badawczego, który będzie wykorzystany w kolejnych badaniach w ramach następnych edycji Szkoły Letniej na terenie Lęborka (metodologia mixed methods)

 • 13.30 – 14.15 Spotkanie z Panią Sędzią Katarzyną Wesołowska Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku, Przewodniczącą Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Lęborku nt. przestępczości dorosłych i wykonywania orzeczeń sądowych w rejonie działania tut. Sądu Rejonowego
 • 14.30 15.15 – Co nam wyszło, a co nie? Polityka karna w Polsce – z perspektywy kryminologa i z dystansu, dr Katarzyna Witkowska-Rozpara (Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR, UW)
 • 16.00 – obiadokolacja
 • 18.00 – Spotkanie z pisarką autorką kryminałów p. Moniką Litwinow  (Klub Biblioteki Miejskiej w Lęborku)

Dzień 4 – 30.06.22 r.

 • 8.30 śniadanie
 • 9.30 – 10.30 Specyfika funkcjonowania zakładów poprawczych w Polsce, prof. Przemysław Frąckowiak (Katedra Kryminalistyki ANS w Pile)
 • 11. 00 – 12.00 Ślady entomologiczne,  dr Paweł Leśniewski (Katedra Kryminalistyki ANS w Pile)
 •  12.20 – 13.00 – Co by tu jeszcze sprywatyzować – krytyczna analiza prywatyzacji systemu probacji w Zjednoczonym Królestwie, dr Michał Szykut (Katedra Kryminalistyki ANS w Pile)
 • Pilotaż badawczy – sprawdzenie przydatności stworzonego narzędzia badawczego, dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR, UW), dr Michał Szykut (Katedra Kryminalistyki ANS w Pile).
 • 16.00 obiadokolacja
 • 17.00 – wizyta w AleBrowarze

Dzień 5 – 01.07.22 r.

 • 8.30 śniadanie
 • 9.15 Spotkanie z Burmistrzem Miasta Lęborka
 • 10.00 – 13.45 Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  Przestępczość  w czasie kryzysów społecznych (Sala Rajców UM w Lęborku)
 • 14.00 obiad (Klub Osiedlowy Baza)
 • 8.30 – 16.30 Warsztaty: praca z nieletnim zagrożonym przestępczością (Wojciech Przybysz Fundacja im. Każdego Człowieka Wędka) – Klub Baza
 •  15.30 Przedstawienie władzom Lęborka, radnym, pracownikom instytucji pomocowych i Policji wyników prac pierwszego etapu projektu badawczego. (Sala Rajców UM w Lęborku)

Dzień 6 – 02.07.22 r.

 • 8.30 śniadanie
 • 9.15 Wyjazd na wydmy ruchome do Łeby (kadra i studenci)
 • 10.00 – 13.40  Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski (Stadion Miejski w Lęborku)
 • 14.00 Integracyjny Grill po rozgrywkach
 • Wyjazd do Klubu Copacabana  plaża w Łebie (wieczór)

 Zapraszamy

    Prof. dr hab. Przemysław Frąckowiak 

                                                                         Prof. dr hab. Piotr Chomczyński

                                                                                       dr Michał  Szykut

                                                                     dr Katarzyna  Witkowska-Rozpara     

Agenda Konferencji

Agenda Letniej Szkoły Kryminalistyki i Kryminologii