Podpisanie umowy o współpracy z Collegium Humanum

W dniu 26 stycznia br. w siedzibie Collegium Humanum w Poznaniu, przy ul. Świętego Michała 43, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Collegium Humanum a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. Uczelnię reprezentował JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu, Stowarzyszenie natomiast Prezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski. W spotkaniu udział wzięli także Wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Paweł Czerny oraz Protektor Collegium Humanum w Poznaniu mgr Piotr Dwornicki, MBA.

W ramach porozumienia Partnerzy zobowiązali się do objęcia patronatem merytorycznych projektów przeprowadzanych w ramach studiów na kierunkach: Pedagogika, Prawo i Psychologia, realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych, organizacji szkoleń, kursów, debat oraz konferencji naukowych i studiów podyplomowych, jak i wymiany doświadczeń w metodyce nauczania.