Informacja dotycząca udziału członków stowarzyszenia w szkoleniu w Mielnie w 2023r.

Koleżanki i Koledzy

Członkowie

Wielkopolskiego Stowarzyszenia

Kuratorów Sądowych

 

I N F O R M A C J A

            W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych uprzejmie informuję, że w dniach 31.05.2023-02.06.2023r. organizujemy szkolenie dla kuratorów zawodowych – członków Naszego Stowarzyszenia, połączone z Walnym Zgromadzeniem.

Szkolenie odbędzie się w Policyjnym Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnym „KROKUS” w Mielnie, ul 6-go Marca 13 (dzielnica Unieście).

Informujemy, że osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w szkoleniu zobowiązane będą uiścić kwotę 100 zł, tytułem dopłaty do kosztu pobytu (zgodnie z uchwałą przyjętą podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków WSKS w dniu 18.05.2022r.).

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia, w szkoleniu mogą wziąć udział tylko Ci członkowie stowarzyszenia, którzy opłacą na bieżąco składki członkowskie (aktualnie składka członkowska wynosi 35 zł miesięcznie) oraz uiszczą wskazaną dopłatę w wysokości 100 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj

Sekretarz WSKS   

Marcin Iwanowski