Program szkolenia Mielno’2023

RAMOWY PROGRAM

 szkolenia organizowanego przez WSKS w Mielnie

w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r.

 

„Kuratorska Służba Sądowa – obecny stan, perspektywy po nowelizacji

Ustawy o Kuratorach Sądowych oraz innych zmianach przepisów prawnych”.

 

 

Dzień I –  31 maja 2023 roku

do godz. 8.00 – 12.30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia (w recepcji ośrodka)

12.30– 13.30 – obiad

13.30 – 13.45  Otwarcie szkolenia i powitanie gości.

                        Wojciech Mroczkowski –Prezes Zarządu WSKS  

13.45 – 14.30 Wykład inauguracyjny 

                       „Tezy z projektu badawczego dotyczącego niepożądanych społecznie zachowań nieletnich – przeciwko stygmatyzującemu stereotypowi”.

dr Michał Szykut –  Katedra Kryminalistyki ANS w Pile

14.30 – 16.30 Walne Zgromadzenie WSKS.

16.30 – 16.45 –  Przerwa kawowa

16.45 – 17.45Informacja oraz  prezentacje multimedialne związane z działalnością Kuratorskiej Służby Sądowej realizowane w ramach WSKS – dobre praktyki.

20.00 – Uroczysta kolacja.

 

Dzień II – 1 czerwca2023 roku

8.15 – 9.45 –  śniadanie

Sesja 1

10.00 – 11.30Nowelizacja Ustawy o kuratorach sądowych

Grzegorz Kozera – p.o. Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Częstochowie

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 13.30Nowelizacja Ustawy o kuratorach sądowych

Grzegorz Kozera – p.o. Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Częstochowie

13.30  – 14.45 – obiad

Sesja 2

Pion karny:

15.00 – 15.45System dozoru elektronicznego – nowa kompetencja komisji penitencjarnej: trudności, wyzwania, perspektywy

  ppłk Filip Skubel –  starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie            

15.45 – 16.30„Readaptacja społeczna osób pozbawionych wolności – współpraca Służby Więziennej z Kuratorską Służbą

Sądową”.

  ppłk Filip Skubel –  starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie          

16.30 – 17.30„ Konsultacje z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i systemu dozoru elektronicznego”.

SSA Grzegorz Nowak – II Wydział Karny w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu,

SSO Janusz Śniatecki – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

ppłk Filip Skubel – starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie

Pion rodzinny i nieletnich:

15.00 – 15.45„Asysta i pomoc kuratorowi rodzinnemu przy czynnościach odebrania osoby małoletniej podlegającej władzy rodzicielskiej z

rodzin dysfunkcyjnych. Współpraca międzyinstytucjonalna w tym zakresie na przykładzie dzielnicy Poznań Nowe Miasto”

   podinspektor Michał Królikowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto

15.45 – 16.30Metodyka pracy rodzinnego kuratora sądowego na podstawie prac zespołu do spraw merytorycznego opracowania

standardów i metodyki pracy kuratorów rodzinnych w sądach rejonowych w obszarze Sądu Okręgowego w Poznaniu.”

 Agnieszka Nowaczyk – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Szamotułach, del. do Sądu Okręgowego w Poznaniu

    Aleksandra Pawłowska – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Gnieźnie

    Maciej Pietraszak kurator specjalista – Sądu Rejonowego w Pile

   Marcin Iwanowski kurator specjalista –  Sądu Rejonowego w Śremie

16.30 – 17.30„Konsultacje z zakresu Ustawy z dnia 09 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1700)’.

   Michał Nowak – Dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu

    Grzegorz Kozera – p.o. Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w    Częstochowie

   podinspektor Michał Królikowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto

19.30 – kolacja.

Dzień III – 2 czerwca  2023 roku

8.15 – 9.45 –  śniadanie

10.00 – 10. 45 „Realizacja projektu Ośrodka Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce w Lęborku, czyli jak doceniłem aktywność kuratorów rodzinnych
w środowisku nieletnich”

dr Michał Szykut –  Katedra Kryminalistyki ANS w Pile

10.45 – 11.30  „Współpraca Policji z Kuratorską Służbą Sądową w świetle Ustawy z dnia 09.06.2022r. (Dz. U. 2022 poz. 1700) o wspieraniu i  resocjalizacji nieletnich”

 nadkom. Szymon Witczak – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu

11.30 – 12.15„Podsumowanie szkolenia. Dyskusja i wnioski.Zakończenie szkolenia – odbiór zaświadczeń ze szkolenia..”

                        Prezes Zarządu WSKS – Wojciech Mroczkowski.

                        Wiceprezes Zarządu WSKS – Maciej Pietraszak.

                        Wiceprezes Zarządu WSKS – Paweł Czerny.