Akty prawne

USTAWA z dnia 7 września 2007 r.o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Data dodania: 04.09.2009

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Data dodania: 05.02.2009

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych.
Data dodania: 11.03.2007