Inne

Statut WSKS
Data dodania: 01.04.2010

Propozycje zmian w Statucie WSKS.
Data dodania: 01.04.2010

Broszura dotyczącą stażów europejskich – szkolenia dla dyrektorów.
Data dodania: 03.06.2009

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy na list gratulacyjny przesłany przez Zarząd WSKS.
Data dodania: 06.04.2009

Deklaracja przystąpienia do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.
Data dodania: 05.03.2009

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację w sprawie etatów kuratorskich na 2009r.
Data dodania: 27.01.2009

Lista poparcia dla społecznego projektu Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, akcji zainicjowanej przez Fundację “Razem Lepiej”, przy poparciu WSKS.
Data dodania: 25.09.2008

Projekt ustawy o zmianie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przygotowany przez Fundację “Razem Lepiej” w partnerstwie z organizacjami pozarządzowymi, w tym WSKS.
Data dodania: 20.08.2008

Paczka zawiera projekty zmian aktów prawnych dotyczących kurateli sądowych, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Data dodania: 20.04.2006

Paczka zawiera dwa raporty dotyczące stanu kurateli i zagadnień z nią związanych. Opracowane przez Zespoły MS i KRK.
Data dodania: 05.03.2006

Tutaj znajdziecie odmowę ustosunkowania się do sprostowania artykułu Michała Kopińskiego “Kurator sądowy zawód pożądany” opublikowanego w “Gazecie Wyborczej” z dnia 15 lutego 2006 roku, wyrażoną przez pełnomocnika dziennikarza.
Data dodania: 27.02.2006