Władze

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych:

Prezes Zarządu WSKS Wojciech Mroczkowski
V-ce Prezes Paweł Czerny
V-ce Prezes Witold Czubak
Skarbnik Hanna Kuczewska
Sekretarz Marcin Iwanowski

Członkowie Zarządu:

Halina Wojnicz
Łukasz Storch
Radosław Kossakowski
Ewa Sotnik-Pelutis