Władze

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych:

Prezes Zarządu WSKS Wojciech Mroczkowski
V-ce Prezes Paweł Czerny
V-ce Prezes Maciej Pietraszak
Skarbnik Hanna Kuczewska
Sekretarz Marcin Iwanowski

Członkowie Zarządu:

Witold Czubak
Radosław Kossakowski
Paweł Mądry
Ewa Sotnik-Pelutis
Łukasz Storch