Linki

Stowarzyszenia Sądowe

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych – strona partnerska Krajowej Rady Kuratorów klik

Prawo

Za pomocą tego narzędzia znajdziecie interesujące Was akty prawne, których wyszukiwanie ułatwione jest dzięki możliwości zdefiniowania różnych kryteriów poszukiwania.
Internetowy System Aktów Prawnych
Tutaj znajdziecie serwis informacji prawnej oraz bogatą bazę teleadresową instytucji prawniczych, stowarzyszeń i fundacji. Na serwerze umieszczono m.in. bazę danych o sądach i poszczególnych wydziałach.
Polski Serwer Prawa
Witryna Wydawnictwa oferującego publikacje elektroniczne, jak również podręczniki, książki, edycje wymiennokartkowe oraz czasopisma.
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

Fundacje i stowarzyszenia międzynarodowe

NAPE to amerykańskie, narodowe stowarzyszenie kadr kierowniczych probacji. WSKS we wrześniu 2006 roku podpisało umowę o współpracy z tym Stowarzyszeniem.
National Association of Probation Executives (NAPE)
APPA to amerykańskie stowarzyszenie probacji i warunkowych zwolnień. Zrzesza kuratorów zajmujących się skazanymi. WSKS podpisało z APPA w październiku 2006 roku umowę afiliacyjną. Prezes WSKS wchodzi w skład Rady Nadzorczej tej organizacji.
American Probation and Parole Association (APPA)
Serwis internetowy Stowarzyszenia Kuratorów Stanu Teksas (TPA), które jest zawodową organizacją kuratorów sądowych sądów karnych, wykroczeń i dla nieletnich w Stanie Teksas. TPA jest jedną z największych organizacji kuratorskich w USA.
Stowarzyszenie Kuratorów Stanu Teksas

Organizacje pozarządowe

Strona internetowa Fundacji, której priorytetem jest przeciwdziałanie patologicznemu zjawisku przemocy w rodzinie.
Fundacja “Razem Lepiej”
Strona Stowarzyszenia, które niesie pomoc dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz z rodzin patologicznych.
SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Strona Stowarzyszenia realizującego programy aktywizacji zawodowej trudnej młodzieży w Lublinie.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną “POSTIS”
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1995 roku realizuje zadania zlecone m.in. przez PARPA.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
Pismo “Niebieska Linia” jest dwumiesięcznikiem poświęconym zjawisku przemocy w rodzinie. Archiwalne artykuły znajdziecie na serwisie pisma, wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Pismo “Niebieska Linia”
Rozbudowany portal organizacji pozarządowych, na którym znajdziecie szereg użytecznych serwisów, a w nich mnóstwo przydatnych informacji.
ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

Administracja rządowa

Strona Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, na której znajdziecie szereg przydatnych e-poradników.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Ogólnopolski portal Służby Więziennej, a w nim m.in. dane teleadresowe wszystkich zakładów karnych i jednostek penitencjarnych na terenie kraju.
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w niej informacje dotyczące funkcjonowania systemu pomocy społecznej.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Strona Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajdziecie m.in. aktualny wykaz instytucji, na rzecz których sądy orzekają nawiązki.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Serwis PARPA, a w nim (w dziale “Szkody zdrowotne i uzależnienie”) omówienie problemu alkoholowego i metod pomocowych związanych z leczeniem uzależnień.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Inne

Portal finansowy, a w nim wszystko o pieniądzach, funduszach, emeryturach, podatkach i gospodarce. Szukasz informacji ekonomicznych? W Money.pl znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.
Money.pl – Portal Finansowy
Wydawca wielu publikacji z zakresu prawa i serii programów Lex oraz właściciel Polskiego Serwera Prawa.
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Serwis polskiego rynku obrotu papierami wartościowymi, a w niej m.in. szkoła giełdowa, wyjaśniająca zagadnienia związane z rynkiem pierwotnym i wtórnym oraz pokazująca mechanizmy inwestowania w akcje notowanych spółek.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie